Die Haghespelers in 1915 op landgoed Klarenbeek

In de voorzomer van 1915 wilde de Arnhemse V.V.V. het toerisme naar Arnhem stimuleren. Er waren al verschillende keren klachten bij de VVV binnengekomen dat Arnhem in de zomer weinig aantrekkelijk was. En men dacht vooral dat er juist in 1915 meer toeristen zouden kunnen komen “omdat men meende te mogen verwachten dat nu de ...

Kerstmis op Klarenbeek

Kerstmis op Klarenbeek
Kerstmis 1871. Op Klarenbeek wordt Kerstmis gevierd. Baronesse Françoise Van Pallandt-van Herzeele nodigt behoeftige Arnhemmers uit op het grote landhuis. Ook haar personeel is welkom. Arnhemsche Courant 3-1-1872 Huis Klarenbeek was gelegen nabij het kruispunt van de huidige Verlengde Prümelaan en Laan van Klarenbeek. De baronesse was in die tijd nogal negatief in het nieuws. ...

De tekenaar Johannes Tavenraat (1809-1881)

Johannes was de zoon van een Rotterdamse textielfabrikant en het was de bedoeling dat hij in zijn vaders voetsporen zou treden. Tekenen was echter zijn grote passie. Hij volgde een opleiding bij het tekengenootschap ‘Hierdoor tot Hooger’ te Rotterdam en in 1839 besloot hij zich volledig aan de teken- en schilderkunst te wijden. In de ...

Klarenbeek in de Franse tijd

De situatie in 1795 Het landgoed strekte zich al vanaf 1635 uit van de Velperweg tot aan de Apeldoornseweg en van de Raapopseweg tot Angerenstein en Rennenenk. Het grootste deel bestond uit landbouwgrond met een aantal pachtboerderijen en een aantal bospercelen. Het park besloeg maar een beperkte oppervlakte, ongeveer van de Rozendaalseweg tot iets ten ...

Opvang van vluchtelingen

In de Eerste Wereldoorlog bleef Nederland weliswaar neutraal, maar dat betekende zeker niet dat we er niet bij betrokken waren. Ook hier, waar nu onze wijk is, waren de gevolgen van de oorlog te voelen. Daarvan vinden we de bewijzen in de collectie foto’s van Angerenstein en Klarenbeek, die we vorig jaar hebben gekregen en ...

De tuinman van Klarenbeek 1

In 1884 woont aan de Rosendaalseweg op nummer 151 Cornelis Wilhelmus Starrenburg. Hij is de tuinman van het landgoed Klarenbeek. Zijn werkgeefster, de douairière Van Pallandt, woont op nummer 148. In 1901 is het adres van de tuinman van het landgoed ineens Huijghenslaan nr. 3. Hij is niet verhuisd, maar er is een nieuwe straat ...

Topografische kaarten

Kaartmateriaal van de landgoederen Voor foto’s op hogere resolutie, ga naar onze Flickr pagina.

Foto’s en prenten

Tennispark Klarenbeek, 1916-1936 1

De Arnhemse Lawn Tennis Bond (A.L.T.B.) is opgericht op 22 januari 1902. De bond pachtte eerst een perceel van J.H. Lüps aan de Beeldhouwerstraat, op landgoed Beekenkamp. Met een lening van elfduizend gulden kon de Bond drie banen aanleggen en een clubhuis bouwen. In 1903 werd daar het Nationaal Kampioenschap gespeeld. Toen J.H. Lüps Beekenkamp ...

Vitesse op Klarenbeek, 1896-1915

Leerlingen van de HBS en het gymnasium richtten in 1892 de voetbalclub Vitesse op. Van 1896 tot 1915 was het Vitesseterrein gelegen op Klarenbeek. Middenin wat nu onze wijk is, zo ongeveer tussen de Huijghenslaan, Velperweg, Julianalaan en Laan van Angerenstein. Toen landgoed Klarenbeek verkocht was werd hier het Sport en Evenemententerrein aangelegd, dat in ...