Angerenstein Noord

Dit wijkdeel wordt omsloten door de Rosendaalseweg, Bernhardlaan en De Goeijenlaan. De dwars op deze ontsluitingswegen lopende Beatrixstraat, Irenestraat en Lippe Biesterfeldstraat completeren het stratenpatroon. Naast woningbouw in diverse bouwvormen zijn langs de Bernhardlaan en De Goeijenlaan schoolgebouwen gesitueerd, zoals het Beekdal Lyceum, basisschool De Boomhut en kinderdagverblijf Het Paasheuveltje. Op de hoek met de Rosendaalseweg ...

De Meihof

Aan de Beatrixstaat werden in 1940 twee blokken bejaardenwoningen opgeleverd met de naam “Meihof”. Voor de realisatie hiervan had pastoor Van der Loo van de Sint Jozefkerk zich erg ingespannen. De naam en het jaartal 1940 staan op een sluitsteen boven in het verbindingspoortje tussen de twee blokken. Dit ontwerp van architect H.J.A. Eich staat ...

Flats Angerenstein noord

In 1999 zijn de vier flatgebouwen aan de Bernhardlaan en de Lippe Biesterfeldstraat op de gemeentelijke monumentenlijst gezet. Volgens de motive­ring van de gemeente is dit gebeurd vanwege de “architectonische waarde en situeringswaarde”. De toelichting luidt als volgt: “Vanwege de toegepas­te bouwstijl, de redelijk gave verschijningsvorm en als typische opvatting van midden 20ste-eeuwse gestapelde woningbouw ...