De beek in de Laan van Klarenbeek

Carel van Aalst (1929) woonde in de jaren dertig op Prümelaan 40. De laan van Klarenbeek was nog in aanbouw en een geweldig speelterrein voor kinderen.

De Karthuizerstraat

De naam van de Karthuizerstraat is in het raadsbesluit van 16 maart 1936 vastgesteld. De straat is genoemd naar de monnikenorde van het klooster Monnikhuizen: de orde der kartuizers, tegenwoordig zonder h gespeld. Dit klooster stond op de plaats van de voormalige Arnhemse Buitenschool aan de Bosweg.

Huijghenslaan

Op 8 januari 1898 besluit de Arnhemse Gemeenteraad de nieuw aangelegde weg op het landgoed Klarenbeek Huijghenslaan te noemen. Wie niet zo bekend is met de geschiedenis van Arnhem en van de wijk Angerenstein zal vermoeden dat deze laan genoemd is naar de bekende zeventiende-eeuwse Nederlanders Constantijn en Christiaan Huygens. Iets anders gespeld, maar in ...

De bomen langs de Huijghenslaan 1

In 1898 wordt in de gemeenteraad besloten één van de nieuw aangelegde lanen op het landgoed Klarenbeek Huijghenslaan te noemen en deze met veldkeien te verharden. In 1905 worden de veldkeien vervangen door klinkers en wordt er aan beide zijden van de weg een dubbele rij bomen geplant. Daartussen loopt een onverhard ruiterpad. Tijdens de ...

Laan van Klarenbeek 1

De eerste huizen in de Laan van Klarenbeek werden in de tweede helft van de jaren ’30 als koopwoningen gebouwd. Er was veel belangstelling voor. Mevrouw Lingeman woonde er sinds 1937. De schoonvader van mevrouw Lingeman kon het huis voor 6.000 gulden kopen. Volgens haar waren “de huizen aan de overkant, waar de Klarenbeek door de ...

Julianalaan

Als de aanleg van de wijk Angerenstein in volle gang is staat op 12-11-1935 het volgende in de Arnhemsche Courant: ….Wij hebben onlangs meegedeeld, hoe de wegenaanleg op Angerenstein snel vordert. De heer Bouwmeester vestigt de aandacht op de benaming van de nieuwe straten, welke straks aan de orde zal komen. Alle steden en dorpen ...

Rosendaalseweg

De Rosendaalseweg was al eeuwen de uitvalsweg van Arnhem naar kasteel Rozendaal, één van de residenties van de graaf en later hertog van Gelre. Aan de zuidkant van de Rosendaalseweg stonden rond 1900 alleen Huis Klarenbeek, Huis Angerenstein, boerderij Veldhuizen (waar nu de De Goeijenflat staat) en boerderij De Grond (tegenover huidige basisschool De Boomhut). ...