Stichting Wijkbelangen Angerenstein

Angerenstein was in de jaren tachtig van de vorige eeuw een tamelijk vergrijsde wijk. Veel wijkbewoners waren eerste bewoner van hun huis en dat betekende dat zij er al zo’n vijftig jaar woonden. Hoewel het ook toen een zeer leefbare wijk was werd er niets georganiseerd, voor jongeren noch voor ouderen. In het park was ...