Tennispark Klarenbeek, 1916-1936 1

De Arnhemse Lawn Tennis Bond (A.L.T.B.) is opgericht op 22 januari 1902. De bond pachtte eerst een perceel van J.H. Lüps aan de Beeldhouwerstraat, op landgoed Beekenkamp. Met een lening van elfduizend gulden kon de Bond drie banen aanleggen en een clubhuis bouwen. In 1903 werd daar het Nationaal Kampioenschap gespeeld. Toen J.H. Lüps Beekenkamp in 1905 verkocht, moesten de tennisbanen ook het veld ruimen.

Affiche met aankondiging van de internationale tenniswedstrijden op Klarenbeek in 1916

De Goeijen was een fervent tennisser. Hij verhuurde in 1916 het terrein waar voorheen het voetbalveld lag aan de Arnhemse Lawn Tennis Bond. Er kwamen zes gravelbanen, en twee asfaltbanen voor jeugd en thee-leden. Het complex beschikte over een modern clubgebouw met kleedruimten en warme douches in het souterrain, in die tijd geen vanzelfsprekende voorzieningen. Men kon er de lunch gebruiken en tijdens Open Wedstrijden was er levende muziek met bowl.

Fresco in het clubhuis van tennisbaan klarenbeek

Het clubgebouw had wandschilderingen die gemaakt waren door Jan Feith, een bekend illustrator die bevriend was met De Goeijen. Van deze enigszins karikaturale tekeningen zijn intertijd ook prentbriefkaarten gemaakt.

Aan de opening werd ook in de landelijke pers aandacht besteed. Zo schreef De Prins op 10-6-1916:

De nieuwe tennisbanen op Klarenbeek, 1916

De tennisgronden op Klarenbeek stonden bekend als de mooiste van het vasteland van Europa. Hier werden regelmatig nationale kampioenschappen gespeeld. In de hoogtijdagen rond 1930 kende de Arnhemse tennisclub 330 leden. De Goeijen en zijn zoon voerden ieder een tijd het secretariaat van de tennisclub. De Goeijen was het niet altijd eens met de toedeling van landenwedstrijden door het hoofdbestuur van Nederlandse Lawn Tennis Bond. Belangrijke toppers zoals de Davis-cup werden naar zijn mening te vaak in het westen van het land gespeeld, terwijl Arnhem werd afgescheept met wedstrijden tussen Nederland en België en andere ‘tweederangs’ tennislanden. Maar veel bereikte hij met zijn protesten niet. Wel vond in 1928 de wedstrijd Holland-Indië in Arnhem plaats, tijdens de Indische Tentoonstelling in Sonsbeek. En omdat Wageningen een te kleine accommodatie had, kwamen ook de (Inter)nationale Academiale Wedstrijden tussen de zes Nederlandse universiteiten naar Arnhem.

In de winter mocht de Arnhemse Hockeyclub het tenniscomplex in Klarenbeek gebruiken. De hockeyers kregen ook een deel van het clubhuis ter beschikking. De banen zelf werden in vorstperiodes ondergespoten, zodat er geschaatst kon worden.

De ijsbaan op Klarenbeek in 1933

Het tenniscomplex moest verdwijnen toen De Goeijen dit deel van het landgoed in 1936 verkocht aan projectontwikkelaars. De ALTB vond een nieuw onderkomen op de Hoogkamp en de hockeyclub verhuisde naar Het Lange Water bij Elsweide. Een boom in het trottoir van de Laan van Angerenstein markeert nog de plaats waar vroeger het toegangshek van de tennisbaan was.

One comment on “Tennispark Klarenbeek, 1916-1936

  1. Pingback: De tuinman van Klarenbeek ← Historie Angerenstein

Leave a Reply