Villa Klein Biljoen en villa De Raaphorst

In de negentiende eeuw groeide de Velperweg uit een statige laan met villa’s voor welgestelden.In 1872 of 1873 laat het echtpaar des Tombe-van Hardenbroek hier een villa bouwen, op de hoek van de Raapopseweg . Het adres is nummer M 40g (in 1876 wordt dit nr. 33). De villa krijgt de naam Klein Biljoen.Voor hun ...

Arnhems eerste dierenasiel

Arnhems eerste dierenasiel
Tot 1911 was er in Arnhem geen dierenasiel. In dat jaar besloot het echtpaar Van Ravenstein-Hoede zich in te gaan zetten voor de opvang van honden en katten. De in Rotterdam geboren sergeant Willem van Ravenstein was in 1903 te Nijmegen getrouwd met de uit Hoorn afkomstige Antje Hoede. Direct na hun huwelijk vertrokken zij ...

Maria van Gelre

In het Valkhof in Nijmegen was tot en met 6 januari 2019 de tentoonstelling over Maria van Gelre te zien. Deze Maria werd door haar huwelijk in 1405 hertogin van Gelre en Gulik. Ze had geen vaste woonplaats, maar reisde door de hertogdommen. Waarom staat dat nu in deze wijkkrant? Omdat in de tentoonstelling kopieën ...

Het kartuizerklooster te Monnikhuizen 1

In 1330 stichtte Reinoud II, graaf en vanaf 1339 hertog van Gelre, en zijn vrouw Eleonora van Engeland, een kartuizerklooster met de naam Monnikhuizen. Het klooster werd in 1343 officieel geregistreerd. Eigenlijk is het het klooster te Monnikhuizen, een naam die al vermeld wordt in de goederenlijst uit 893 van de Sint Salvatorabdij te Prüm ...

De legende van de stichting van het Kartuizer klooster te Monnikhuizen

Uit: Geldersche Volksalmanak voor het schrikkeljaar 1876 De overlevering verhaalt, dat de hertog, vergezeld van den abt van Mariënweerd, die zeer in zijn vertrouwen deelde, op zekeren avond reed door het bosch, thans het Klarenbeeksche genoemd, toen een grijsaard in eenvoudige kleeding zich voor zijn paard wierp en hem dringend verzocht daar ter plaatse het ...

Thomas a Kempislaan

Volgens het straatnaambordje bij de rotonde is deze laan vernoemd naar Thomas à Kempis, met een accent grave. Op het bordje bij de Hendrik van Kalkarstraat wordt de naam zonder accent geschreven. Bij wegwerkzaamheden heb ik al eens een bordje zien staan met Thomas A. Kempislaan. Ook Google maps schrijft een hoofdletter A, maar dan ...

Noodwoningen aan de Thomas a Kempislaan

In de jaren twintig van de vorige eeuw heeft de gemeente Arnhem de terreinen langs de Thomas a Kempislaan en Rosendaalseweg gebruikt om er noodwoningen te plaatsen. De bouw in 1921 van deze noodwoningen was noodzakelijk, omdat er door het Saneringsplan Klarendal , opgesteld door de toenmalig Directeur Gemeente Werken Ir. Schaap , een groot ...