Huijghenslaan

Op 8 januari 1898 besluit de Arnhemse Gemeenteraad de nieuw aangelegde weg op het landgoed Klarenbeek Huijghenslaan te noemen. Wie niet zo bekend is met de geschiedenis van Arnhem en van de wijk Angerenstein zal vermoeden dat deze laan genoemd is naar de bekende zeventiende-eeuwse Nederlanders Constantijn en Christiaan Huygens. Iets anders gespeld, maar in ...

De bomen langs de Huijghenslaan 1

In 1898 wordt in de gemeenteraad besloten één van de nieuw aangelegde lanen op het landgoed Klarenbeek Huijghenslaan te noemen en deze met veldkeien te verharden. In 1905 worden de veldkeien vervangen door klinkers en wordt er aan beide zijden van de weg een dubbele rij bomen geplant. Daartussen loopt een onverhard ruiterpad. Tijdens de ...

Ernst Casimirlaan

Kent u de Ernst Casimirlaan? Het is een heel klein straatje net buiten onze wijk aan het eind van de Esperantolaan, bij verzorgingshuis Vreedenhoff. Aan de Ernst Casimirlaan ligt de Casimirflat. De naamgever was blijkbaar in de veronderstelling dat de laan genoemd is naar iemand met de voornaam Ernst en achternaam Casimir. Maar deze laan ...

Van der Helllaan

De Van der Helllaan is genoemd naar Casijn van der Hell, schoonzoon van Rutger Huyghens en na hem eigenaar van het landgoed Klarenbeek. Deze laan kreeg zijn naam bij raadsbesluit van 8-1-1898.

Plein 1813

In 1913 vierde Nederland honderd jaar bevrijding van de Fransen. Toen in dat jaar de nieuw aan te leggen lanen op het door de industrieel Lüps gekochte deel van het landgoed Klarenbeek een naam moesten krijgen, lag het voor de hand dat men zich hierdoor liet inspireren. Gijsbert Karel graaf van Hogendorp (1762-1834) vormde samen ...

Van Hogendorplaan

Gijsbert Karel graaf van Hogendorp (1762-1834) vormde samen met Frans Adam van der Duyn van Maasdam en Leopold van Limburg Stirum het Driemanschap dat na het eind van de Franse overheersing het Voorlopig Bewind op zich nam en Willem Frederik van Oranje-Nassau, erfprins van Oranje en zoon van stadhouder Willem V, uitnodigde om als souverein vorst naar Nederland terug te keren. In 1813 kwam ...

Van Limburg Stirumlaan

Leopold graaf van Limburg Stirum (1758-1840) vormde samen met Frans Adam van der Duyn van Maasdam en Gijsbert Karel van Hogendorp het Driemanschap dat na het eind van de Franse overheersing het Voorlopig Bewind op zich nam en Willem Frederik van Oranje-Nassau, erfprins van Oranje en zoon van stadhouder Willem V, uitnodigde om als souverein vorst naar Nederland terug te keren. In ...

Van der Duyn van Maasdamlaan

Frans Adam graaf van der Duyn van Maasdam (1771-1848) vormde samen met Gijsbert Karel van Hogendorp en Leopold van Limburg Stirum het Driemanschap dat na het eind van de Franse overheersing het Voorlopig Bewind op zich nam en Willem Frederik van Oranje-Nassau, erfprins van Oranje en zoon van stadhouder Willem V, uitnodigde om als souverein vorst naar Nederland terug te keren. In 1813 kwam ...

Prümelaan

Prümelaan
In 1898 werden de eerste vier wegen in onze wijk beklinkerd. In de gemeenteraadsvergadering van 8 januari dat jaar waren hun namen vastgesteld: Ernst Casimirlaan (JvA, nu Velperweg), Van der Helllaan, Prümelaan en Huijghenslaan. De namen hebben allemaal met de plaatselijke geschiedenis te maken. Wapen van de abdij te Prüm De Prümelaan dankt zijn naam ...

Raapopseweg

Hoe oud de Raapopseweg is is niet bekend. Op de oudst bekende kaarten uit de zestiende eeuw is hij al aangegeven. Wat de betekenis van de naam is weten we niet, maar wel waar die vandaan komt. Begin veertiende eeuw is er een hofstede met de naam Raepop. Dat weten we omdat er een contract ...