De Angerensteinse watermolen

Al voor 1501 stonden er op Angerenstein al een watermolen, huis en hof. Het wordt op dichterlijke wijze als volgt omschreven: dat erve inde guet te Angerensteyn, geheitten dat guet te Munchuyssen,mitter watermullen, mit huys,mit hoff,mit busche, mit broeck, mit heyd, mit weyd,mit hoge, mit lege, mit lande, mit sandeind mit allen synen toebehoeren,also als ...

Die Haghespelers in 1915 op landgoed Klarenbeek

In de voorzomer van 1915 wilde de Arnhemse V.V.V. het toerisme naar Arnhem stimuleren. Er waren al verschillende keren klachten bij de VVV binnengekomen dat Arnhem in de zomer weinig aantrekkelijk was. En men dacht vooral dat er juist in 1915 meer toeristen zouden kunnen komen “omdat men meende te mogen verwachten dat nu de ...

Audiotour door park Angerenstein online!

Audiotour door park Angerenstein online!
In de vorige wijkkrant hebben we er al iets over bericht en nu is de audiotour Angerenstein te beluisteren. Tijdens een rondje door het park hoor je op verschillende plaatsen over de geschiedenis van die plek en vaak kun je daarbij ook oude afbeeldingen zien. Benieuwd? Installeer de gratis app izi.travel op je telefoon. Als ...

Kerstmis op Klarenbeek

Kerstmis op Klarenbeek
Kerstmis 1871. Op Klarenbeek wordt Kerstmis gevierd. Baronesse Françoise Van Pallandt-van Herzeele nodigt behoeftige Arnhemmers uit op het grote landhuis. Ook haar personeel is welkom. Arnhemsche Courant 3-1-1872 Huis Klarenbeek was gelegen nabij het kruispunt van de huidige Verlengde Prümelaan en Laan van Klarenbeek. De baronesse was in die tijd nogal negatief in het nieuws. ...

Plannen voor een villawijk op Klarenbeek

In 1886 werd het deel van het landgoed Klarenbeek dat gelegen was tussen de Velperweg en de Rosendaalseweg verkocht aan de industrieel J.H. Lüps, die op kasteel Biljoen in Velp woonde. Hij was wat we tegenwoordig een projectontwikkelaar zouden noemen en plande op Klarenbeek een luxe villawijk. Plan van een villapark op Klarenbeek met sport- ...

Hoog bezoek op Angerenstein

In 1938 brachten de Sultan van Deli met twee van zijn zoons bij gelegenheid van het 40-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina een bezoek aan Nederland. De familie De Goeijen had nauwe banden met de Deli-Maatschappij, een Nederlandse bedrijf dat zich bezig hield met de tabaksteelt in het sultanaat Deli op Sumatra. De vader van Folmina ...

Leven op het landgoed Angerenstein in de vorige eeuw

De familie De Goeijen in beeld. Het echtpaar De Goeijen-Janssen was de laatste eigenaar van het landgoed Angerenstein. De familie woonde daar van 1907 tot 1941. In dat jaar werd het landgoed verkocht aan de gemeente Arnhem. Het echtpaar De Goeijen-Janssen en hun kinderen John en Mini, ca. 1915. Familie De Goeijen aan de lunch ...

De tekenaar Johannes Tavenraat (1809-1881)

Johannes was de zoon van een Rotterdamse textielfabrikant en het was de bedoeling dat hij in zijn vaders voetsporen zou treden. Tekenen was echter zijn grote passie. Hij volgde een opleiding bij het tekengenootschap ‘Hierdoor tot Hooger’ te Rotterdam en in 1839 besloot hij zich volledig aan de teken- en schilderkunst te wijden. In de ...

Honden en Angerenstein

ls je geïnteresseerd bent in historische tuinen is de website van het Tuinhistorisch Genootschap Cascade beslist een aanrader. Webmaster Jan Holwerda ontdekte in de collectie van het Rijksmuseum een schetsboek van Johannes Tavenraat (1809-1881) met daarin een tekening van het landgoed Angerenstein met een opmerkelijk bordje.Honden en Angerenstein van Jan Holwerda De tekening van het ...

Klarenbeek in de Franse tijd

De situatie in 1795 Het landgoed strekte zich al vanaf 1635 uit van de Velperweg tot aan de Apeldoornseweg en van de Raapopseweg tot Angerenstein en Rennenenk. Het grootste deel bestond uit landbouwgrond met een aantal pachtboerderijen en een aantal bospercelen. Het park besloeg maar een beperkte oppervlakte, ongeveer van de Rozendaalseweg tot iets ten ...