H.J. van Balen (1918-1999)

Van Balen (Amsterdam 1918) studeerde bouwkunde in Delft. Eind jaren veertig associeerde Van Balen zich met F.J. Wiegerinck, die zich in 1948 als architect in Arnhem gevestigd had.  Beide architecten kenden elkaar uit hun Delftse tijd. Het bureau Wiegerinck en Van Balen werkte landelijk en bouwde een omvangrijk oeuvre op.  Veel opdrachten kwamen vooral in ...

H. Bonda (1862-1941)

Huibertus Bonda werd in 1862 geboren in Zaandam. Hij was vooral actief in Den Bosch en Amsterdam. In Den Bosch was hij in dienst bij het architectenbureau van Eduard Cuypers, een neef van de bekende Pierre Cuypers. In de jaren 1896-1897 werkt hij daar mee aan het ontwerp voor het station. Het oude station van ...

P. Verhagen Lzn. (1882-1950)

Ir. P. Verhagen was een van de grondleggers van de nederlandse stedenbouw. In 1914 richtte hij samen met Ir. M.J. Granpré Molière het befaamde architectenbureau Granpré Molière, Verhagen en Kok op. Dit bureau was landelijk van grote belang, ondermeer door de bijdrage aan de verbreding van de Woningwet, waarbij het stedenbouwkundige plan een veel grotere ...

G.L. van Straaten (1896-1978)

De architect en stedebouwkundige G.L.Van Straaten woonde als studeerde bouwkunde in Delft en vestigde zich in 1925 als zelfstandig architect in Arnhem. Vanaf ca. 1930 was hij werkzaam bij het Ingenieurs- en Architectenbureau Schaap “Bureau voor Stedebouwkundig Werk”. Na het overlijden van Ir. Schaap in 1933 volgde hij deze op als leider van het bureau ...

W.F.C. Schaap (1872-1933)

Schaap kwam in 1897 naar Arnhem en was werkzaam als adjunct-directeur van het Bureau Gemeentewerken onder ir. J.W.C. Tellegen. Na een korte tijd werd hij directeur Gemeentenwerken van Deventer. Na vier maanden was hij al weer terug om Van Tellegen op te volgen die naar Amsterdam vertrok. Hij zou dat blijven tot 1920, toen hij ...

E.J. Rot(s)huizen (1888-1979)

Als zoon van een aannemer was het vanzelfsprekend dat zijn toekomst in de bouw zou liggen. Hij volgde diverse bouwkundige opleidingen. Zijn gereformeerde achtergrond maakte dat hij verschillende opdrachten voor geformeerde kerken, christelijke scholen en zorginstellingen kreeg. Rothuizen volgde de verschillende architectuurstromingen van zijn tijd met belangstelling, zonder zelf een uitgesproken keuze te maken. In ...

N.P.A.M. van Hassel

Van Hassel was binnen het Arnhemse een gewild architect, vooral bij ‘Roomse’ opdrachtgevers. Hij bouwde in de jaren twintig langs de Hommelse Weg het blok woningen en winkels tussen de J.P. Heijestraat en de Thomas a Kempislaan in een aan de Amsterdamse School verwante stijl. Zijn woningen uit de jaren dertig aan de Huijghenslaan vertonen ...

G. Feenstra (1890-1985) 2

De in Friesland geboren architect Gerrit Feenstra werkte in een gematigd traditionalistische stijl waarin ook invloeden van vernieuwende stromingen zoals de Amsterdamse School, de Haagse School, en het Nieuwe Bouwen.Vooral bij  de door hem ontworpen woonhuizen komt dit naar voren. Hij werkte van 1914 tot 1920 bij de gemeente Arnhem als medewerker voor het ‘stadsuitbreidingsproject’. ...

P.H. Endt ( 1889-1963) 3

Ir. P.H. Endt kwam in 1917 naar Arnhem, als adjunct-directeur van het Bureau Gemeentewerken onder Ir.Schaap te werken. Ook hij begon in 1920 een eigen bureau, in Oosterbeek. Hij bouwde aanvankelijk in de stijl van de Amsterdamse School, maar raakte in de jaren dertig steeds meer beinvloed door de Delftse School. Naast gebouwen ontwierp hij ...