Foto’s en prenten

Binnenkort wordt aan deze pagina invulling gegeven.

Landgoed Rennenenk 2

Rennenenk was van oorsprong een boerenbedrijf. Net als Angerenstein komt het voor op de goederenlijst van de abdij van Prüm, maar in de vijftiende eeuw werd het nog Goed te Voorholten genoemd. In 1452 wees de abdij van Prüm het klooster Monnikenhuizen aan als leenman. Jan Jacobs Rennen uit Velp is de eerste pachter waarvan ...