Centraal Instituut Opleiding Sportleiders, CIOS

In de periode 1958-1987 was in Huis Angerenstein het Centraal Instituut Opleiding Sportleiders (CIOS) gehuisvest, een opleiding voor meisjes. De jongens gingen voor deze opleiding naar Overveen. Het hoofdgebouw was in gebruik als internaat. Boven waren de slaapruimten, beneden twee leslokalen, kantoorruimte, de bibliotheek en de directiekamer. In het koetshuis was de keuken ondergebracht en ...

De Marijkeschool 4

Op I8 augustus 1957 werd openbare lagere school nummer 26 gesticht en gevestigd aan de Thomas a Kempislaan, op de hoek van de Rosendaalsestraat. De school werd daar provisorisch ondergebracht in een noodgebouw. In augustus 1958 stelde de gemeenteraad een krediet beschikbaar van 250.400 gulden voor de bouw van een nieuw schoolgebouw aan Julianalaan 1, ...