De tekenaar Johannes Tavenraat (1809-1881)

Johannes was de zoon van een Rotterdamse textielfabrikant en het was de bedoeling dat hij in zijn vaders voetsporen zou treden. Tekenen was echter zijn grote passie. Hij volgde een opleiding bij het tekengenootschap ‘Hierdoor tot Hooger’ te Rotterdam en in 1839 besloot hij zich volledig aan de teken- en schilderkunst te wijden. In de ...

De wandelaar door de lustverblijven van Arnhem’s omstreken

De Arnhemse schoolmeester Jacob Zinck maakte in 1838 een bundeltje met lofdichten op de Arnhemse landgoederen.    

Twee bezoekjes aan Angerenstein en Klarenbeek, 1815 en 1818

Jan Holwerda, van het Tuinhistorisch Genootschap Cascade, stuurde ons twee beschrijvingen van Angerenstein en Klarenbeek, zoals die beschreven staan in het “Dagboek van Willem de Clercq 1811-1830″: “In een van zijn dagboeken doet Willem de Clercq verslag van een reisje door Gelderland (aug 1815). Op de tweede dag (17 aug. 1815) wordt o.a. Angerenstein aangedaan: ...

Bezoek van Jan Honig Jacobsz in 1802

Jan Honig Jacobsz, Cornelis Breet, Cornelis Honig Jacobsz en Arent Breet, ieder met zijn vrou, zijn voor Pleizier gereisd, als volgt, A:1802. Maandag den 5de Julij s’morgens ten 9½ uur van daar en ten Ca.11 uur te Zeventer, aldaar even de kermis bezien, weder van daar door Duiven en Westervoort aldaar over de schipbrug gereeden, ...

Geografie van de Veluwe

In 1796 verscheen deel vijf van “Nieuw geschenk voor de jeugd”, waarin opgenomen: “Geografie van de Veluwe”, geschreven door de Arnhemse predikant en dichter Ahasverus van den Berg. In de vorm van een vraag-en-antwoordgesprek (V en A) komen tal van wetenswaardigheden over de Veluwe aan bod. Ook de landgoederen Klarenbeek en Angerestein.

Journaal van een reisje naar Arnhem in 1790

Journaal van een reisje van Jacob van Gesseler de Raadt van Groningen naar Arnhem, gedaan in junij en julij des jaars 1790 Donderdag den 8sten kwam Hoving bij mij en wij wandelen onder anderen ook naa Klarenbeek,alwaar wij in de seventig fonteinen zagen springen (In de 19de eeuw reeds verdwenen),waaronder die het water tot 36 ...

Bezoek van graaf Van Hogendorp in 1787

Bezoek van graaf Van Hogendorp in 1787
Johan François graaf van Hogendorp (1747-1831)  Aletta Maria van Hogendorp-Cossart (1751-1813) In de zomer van 1887 maakte Johan François graaf van Hogendorp, burgemeester van Rotterdam,  in gezelschap van zijn vrouw Aletta Maria Cossart, mevrouw Bichon Eldewier en de heer J.G. van der Heim een reisje van Rotterdam langs de Rijn tot aan Koblenz en vervolgens ...

Journaal Eener reijsen voor Pleijzier, 1786

In 1786 maakte een gezelschap uit de Zaanstreek een rondreis door Gelderland en Kleef en maakte daar een verslag van. Op 7 juli bezochten zij Klarenbeek. Journaal Eener reijsen voor Pleijzier, door Gelderland en het Cleefsche In gezelschap van Pieter Corver & vrouw, Jacob Ouwejan & vrouw, Adriaan Ouwejan & vrouw en Arent Breet en ...

Uitstapjes vanuit Sonsbeek in 1780

Uitstapjes vanuit Sonsbeek in 1780
Pieter Beelaerts van Blokland (1744-1812) Maria Adriana van Beeftingh (1744-1828) In 1780 logeerde Mr. Pieter Beelaerts van Blokland, burgemeester van Dordrecht, met zijn vrouw Maria Adriana van Beeftingh 16 dagen bij zijn broer Mr. Gerard Beelaerts van Wieldrecht op Hartjesberg, het huidige Sonsbeek. Van daaruit ondernam hij verschillende uitstapjes in de omgeving en bezocht ook Klarenbeek en ...

Bezoek van Claas Bruin aan Klarenbeek in 1713

In juli 1713 reisde Claas Bruin en zijn gezelschap door Gelderland en Kleef. Daarbij werd ook een bezoek aan Klarenbeek gebracht. Hij schreef er zelfs een lofdicht op.Het verslag van zijn reis in 1716 publiceerde hij in Kleefsche en Zuid-Hollandsche Arkadia, of Dag-verhaal van twee reizen, in en omtrent die gewesten gedaan in dicht-maat uitgebreid.