Maria van Gelre

In het Valkhof in Nijmegen was tot en met 6 januari 2019 de tentoonstelling over Maria van Gelre te zien. Deze Maria werd door haar huwelijk in 1405 hertogin van Gelre en Gulik. Ze had geen vaste woonplaats, maar reisde door de hertogdommen. Waarom staat dat nu in deze wijkkrant? Omdat in de tentoonstelling kopieën ...

De formele tuin in park Angerenstein

Eén foto uit de schenking van Frank Ekstijn viel direct op. Het was een opname van de pergola. De fontein en de voormalige forellenkwekerij op de achtergrond maken duidelijk dat het echt in Angerenstein is. Het is echter niet de pergola zoals wij die nu kennen. Op de foto heeft hij ronde zuilen en is ...

Het kartuizerklooster te Monnikhuizen

In 1330 stichtte Reinoud II, graaf en vanaf 1339 hertog van Gelre, en zijn vrouw Eleonora van Engeland, een kartuizerklooster met de naam Monnikhuizen. Het klooster werd in 1343 officieel geregistreerd. Eigenlijk is het het klooster te Monnikhuizen, een naam die al vermeld wordt in de goederenlijst uit 893 van de Sint Salvatorabdij te Prüm ...

De legende van de stichting van het Kartuizer klooster te Monnikhuizen

Uit: Geldersche Volksalmanak voor het schrikkeljaar 1876 De overlevering verhaalt, dat de hertog, vergezeld van den abt van Mariënweerd, die zeer in zijn vertrouwen deelde, op zekeren avond reed door het bosch, thans het Klarenbeeksche genoemd, toen een grijsaard in eenvoudige kleeding zich voor zijn paard wierp en hem dringend verzocht daar ter plaatse het ...

Beken in Angerenstein

Van oudsher wordt Angerenstein doorkruist door een bekenstelsel, dat al in 1313 in de archieven genoemd wordt.  Deze beken  worden gevoed door een aantal bronnen. De verste liggen bij de Rosendaalseweg ter hoogte van de Paasberg. De beek die hier ontspringt wordt tegenwoordig dan ook wel de Beek op de Paasberg genoemd. Deze beek stroomt ...

Thomas a Kempislaan

Volgens het straatnaambordje bij de rotonde is deze laan vernoemd naar Thomas à Kempis, met een accent grave. Op het bordje bij de Hendrik van Kalkarstraat wordt de naam zonder accent geschreven. Bij wegwerkzaamheden heb ik al eens een bordje zien staan met Thomas A. Kempislaan. Ook Google maps schrijft een hoofdletter A, maar dan ...

Rondje park

Al met al is het park zo klein nog niet. Twaalf hectare, toch gauw zo groot als vijftien voetbalvelden. Wandelaars, joggers en nordic walkers kunnen er een aardig rondje maken. Zij beginnen bijvoorbeeld bij het trafo-huisje aan de Julianalaan, waar in het voorjaar de narcissen bloeien onder de eiken. Rechts ligt het grote gazon rustig ...

Droomfeest in Angerenstein 1947

In de wijkkrant van september 2011 werd terecht ruim aandacht besteed aan het fenomeen ‘Sprookjes-Park Angerenstein’ dat 29 mei van dat jaar voor de derde keer gehouden werd. Ik moest er even aan denken toen ik eind oktober (herfstvakantie) op een zeer zonnige dag met mijn vrouw door Park Sonsbeek liep. Ook daar was toen, ...

Functionalisme of nieuwe zakelijkheid (circa 1920-1960)

In deze internationale bouwstijl is het ontwerp gebaseerd op de functies die een gebouw vervult. Er worden vooral moderne materialen als beton, staal en glas toegepast. Het decoratieve verdwijnt geheel. Veel aandacht is er voor de toevoer van lucht en licht. De daken zijn meestal plat.

Delftse school (circa 1925-1960)

De Delftse school ontleent haar naam aan de Technische Hogeschool te Delft waar hoogleraar Granpré Molière vanaf 1924 deze stijl doceerde. Als reactie op de expressionistische stijl van de Amsterdamse en Haagse school is de Delftse school meer traditioneel en ingetogen. De stijl is gebaseerd op de nationale bouwtraditie van sobere baksteengevels met een vlakke ...