H.J. van Balen (1918-1999)

Van Balen (Amsterdam 1918) studeerde bouwkunde in Delft. Eind jaren veertig associeerde Van Balen zich met F.J. Wiegerinck, die zich in 1948 als architect in Arnhem gevestigd had.  Beide architecten kenden elkaar uit hun Delftse tijd. Het bureau Wiegerinck en Van Balen werkte landelijk en bouwde een omvangrijk oeuvre op.  Veel opdrachten kwamen vooral in ...

H. Bonda (1862-1941)

Huibertus Bonda werd in 1862 geboren in Zaandam. Hij was vooral actief in Den Bosch en Amsterdam. In Den Bosch was hij in dienst bij het architectenbureau van Eduard Cuypers, een neef van de bekende Pierre Cuypers. In de jaren 1896-1897 werkt hij daar mee aan het ontwerp voor het station. Het oude station van ...

Honden en Angerenstein

ls je geïnteresseerd bent in historische tuinen is de website van het Tuinhistorisch Genootschap Cascade beslist een aanrader. Webmaster Jan Holwerda ontdekte in de collectie van het Rijksmuseum een schetsboek van Johannes Tavenraat (1809-1881) met daarin een tekening van het landgoed Angerenstein met een opmerkelijk bordje.Honden en Angerenstein van Jan Holwerda De tekening van het ...

De Provincie Angerenstein

U kent natuurlijk allemaal de wijk Angerenstein, het park Angerenstein en het landgoed Angerenstein. Maar de Provincie Angerenstein? Toch heeft die echt bestaan. Commissaris der Koningin was mevrouw Ellen Ooijevaar. Op 25 oktober 1990 kopte de Volkskrant:Provincie Angerenstein maakt nieuwe ambtenaren wegwijs. Ook het Vrije Volk berichtte over deze provincie en het Algemeen Dagblad had ...

Maria van Gelre

In het Valkhof in Nijmegen was tot en met 6 januari 2019 de tentoonstelling over Maria van Gelre te zien. Deze Maria werd door haar huwelijk in 1405 hertogin van Gelre en Gulik. Ze had geen vaste woonplaats, maar reisde door de hertogdommen. Waarom staat dat nu in deze wijkkrant? Omdat in de tentoonstelling kopieën ...

De formele tuin in park Angerenstein

In ons boek Angerenstein, van landgoed tot woonwijk uit 2008 veronderstelden wij dat de formele tuin met klaverbladvijver, pergola en orangerie in 1921 mogelijk aangelegd is naar een ontwerp van tuinarchitect Salomon Voorhoeve. Dat was gebaseerd op een korte beschrijving van park Angerenstein in de Gids voor de Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur van C.S. Oldenburger-Elbers. ...

Het kartuizerklooster te Monnikhuizen 1

In 1330 stichtte Reinoud II, graaf en vanaf 1339 hertog van Gelre, en zijn vrouw Eleonora van Engeland, een kartuizerklooster met de naam Monnikhuizen. Het klooster werd in 1343 officieel geregistreerd. Eigenlijk is het het klooster te Monnikhuizen, een naam die al vermeld wordt in de goederenlijst uit 893 van de Sint Salvatorabdij te Prüm ...

De legende van de stichting van het Kartuizer klooster te Monnikhuizen

Uit: Geldersche Volksalmanak voor het schrikkeljaar 1876 De overlevering verhaalt, dat de hertog, vergezeld van den abt van Mariënweerd, die zeer in zijn vertrouwen deelde, op zekeren avond reed door het bosch, thans het Klarenbeeksche genoemd, toen een grijsaard in eenvoudige kleeding zich voor zijn paard wierp en hem dringend verzocht daar ter plaatse het ...

Beken in Angerenstein 1

Van oudsher wordt Angerenstein doorkruist door een bekenstelsel, dat al in 1313 in de archieven genoemd wordt.  Deze beken  worden gevoed door een aantal bronnen. De verste liggen bij de Rosendaalseweg ter hoogte van de Paasberg. De beek die hier ontspringt wordt tegenwoordig dan ook wel de Beek op de Paasberg genoemd. Deze beek stroomt ...

Thomas a Kempislaan

Volgens het straatnaambordje bij de rotonde is deze laan vernoemd naar Thomas à Kempis, met een accent grave. Op het bordje bij de Hendrik van Kalkarstraat wordt de naam zonder accent geschreven. Bij wegwerkzaamheden heb ik al eens een bordje zien staan met Thomas A. Kempislaan. Ook Google maps schrijft een hoofdletter A, maar dan ...