De wijkagent

De wijkagent
De Werkgroep Historie verzamelde een aantal herinneringen van buurtgenoten aan de wijkagent.

Gevonden Voorwerpen

U hebt waarschijnlijk meermalen op straat een handschoen gevonden, of een knuffel, of een sleutel(bos): online burennetwerk Nextdoor staat vol met meldingen daarvan. De Werkgroep Historie houdt zich daar niet mee bezig, zoals u begrijpt! Het gaat hier dan ook over voorwerpen uit het verleden: spullen en spulletjes van vorige bewoners, die in huizen en ...

Modelwoning “Angerenstein”

Op 16 oktober 1938 opende de firma KOFA zijn nieuwe modelwoning in het pand Karthuizerstraat nummer 9.  De Arnhemsche Courant deed er verslag van. Aangemoedigd door het succes bij de inrichting van twee modelhuizen, resp. in Arnhem-Zuid en op den ,,Hoogkamp”, besloot de directie van „Kofa” een derde modelhuis — en wel op Angerenstein, aan ...

De vuilnisbelt van Angerenstein

Dat het vroeger niet allemaal beter was blijkt uit onderstaande ingezonden brief uit de Arnhemsche Courant van 12 september 1939. De inzender, de heer Huisman, woonde op Karthuizer 62, tegenover de bron van zijn ergernis. Mogelijk heeft zijn brief geen effect gehad, en is hij daarom enkele jaren later (uit wanhoop ??) verhuisd naar een ...

Herinnering van Tineke Keizer 1

In haar verhaal over de oorlog noemt Willemine van Andel dat er een ’17-jarig Joods meisje’ bij hen in woonde. Via de website van de Werkgroep Historie Angerenstein kwam in maart 2018 een reactie binnen van een zoon van haar. Zij blijkt de oorlog overleefd te hebben, na vanaf medio 1942 ondergedoken geweest te zijn ...

Het verzet en Angerenstein 3

Het verzet en Angerenstein
Van 2 maart 2018 tot 28 oktober 2019 was in het Airbornemuseum Hartenstein in Oosterbeek de tentoonstelling ‘Het Netwerk’ te zien. Deze tentoonstelling geeft een nieuwe kijk op het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog in Arnhem en omgeving. Er zal zeker ook aandacht besteed worden aan enkele prominente figuren uit de Arnhemse ondergrondse die in ...

De beek in de Laan van Klarenbeek

Carel van Aalst (1929) woonde in de jaren dertig op Prümelaan 40. De laan van Klarenbeek was nog in aanbouw en een geweldig speelterrein voor kinderen.

De Julianabeek

In 2005 hebben bewoners van de Julianalaan een nieuwe beek aangelegd. Tijdens werkzaamheden aan de riolering bleek er kristalhelder water onder de weg te stromen. De bewoners hebben samen met de gemeente en het waterschap een plan gemaakt om het water boven de grond te halen. Met vereende krachten hebben zij een beekbedding door zestien ...

Tandartspraktijk van Aalst stopt na vijfenzestig jaar 1

In oktober 1951 vestigt tandarts J.P.H. van Aalst zich aan de Prümelaan . Hij hoorde tot de eerste groep afgestudeerden  aan de nieuwe opleiding Tandheelkunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Pas vanaf 1947 was tandheelkunde een academische opleiding. Tot die tijd was het een  beroepsopleiding aan een hogeschool.

Winkels

Toen Angerenstein Zuid en Midden gebouwd werden, ontstond er behoefte aan buurtwinkels. In de jaren dertig kwamen er verschillende winkels aan de Raapopseweg en de Van der Helllaan. Al gauw ontstond hier een buurtcentrum zoals in die tijd in alle wijken aanwezig was. Na de oorlog kwamen ook in Angerenstein Noord enkele winkels. Tot in ...