De bomen langs de Huijghenslaan 1

In 1898 wordt in de gemeenteraad besloten één van de nieuw aangelegde lanen op het landgoed Klarenbeek Huijghenslaan te noemen en deze met veldkeien te verharden. In 1905 worden de veldkeien vervangen door klinkers en wordt er aan beide zijden van de weg een dubbele rij bomen geplant. Daartussen loopt een onverhard ruiterpad.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog was er een groot tekort aan brandstof . Om in de behoefte hieraan te voorzien stelde de gemeenteraad in 1916 voor de bomen langs de Huijghenslaan te kappen.
Op een ansichtkaart, verzonden in 1919, is de dubbele laanbeplanting goed te zien. Als dit echter de situatie van 1919 weergeeft is het kappen van de bomen niet doorgegaan. Het is echter ook goed mogelijk dat de ansichtkaart de laan vóór de kap in 1916 toont.

Weg Klarenbeek

We kijken hier in de richting van de Velperweg. Huizen staan er nog niet. Op de achtergrond zie je het pand Velperweg 134. De naam ‘Huijghenslaan’ was gezien het onderschrift nog niet echt ingeburgerd. De weg liep oorspronkelijk door het landgoed en wordt kennelijk daarom zo aangeduid.
Bron: Met dank aan de heer Guus Jeurissen, die een scan van deze ansicht uit 1919 uit zijn collectie ter beschikking stelde.

Hoe het ook zij, in 1931 is er nog steeds sprake van een dubbele rij bomen aan beide zijden van de laan. Het ruiterpad aan de stadszijde is inmiddels een fietspad geworden. Er staan daar dan nog maar een paar huizen. Aan de overzijde staat alleen nog maar villa ‘De Ekkel’, nu nummer 63.
Aan deze kant wilde de gemeente in 1931 riolering aanleggen naast de weg. De eigenaar van de grond, Jan de Goeijen, tevens eigenaar en bewoner van Angerenstein, wilde hier echter geen toestemming voor verlenen. De riolering zou dus het tracé van de Huijghenslaan zelf moeten volgen en daarvoor zou dan wel een rij bomen moeten worden gekapt. Om de symmetrie van de laan te behouden zou dan aan de stadszijde ook een rij bomen geveld worden. De bewoners en anderen protesteerden tegen dit voornemen. De gemeente begreep de bezwaren en stelde voor dan maar één rij bomen te kappen in plaats van twee. Ook daartegen rees echter verzet, omdat dan toch het aanzien van de laan zou worden geschonden. Uiteindelijk zegde B. en W. toe nog eens te kijken naar een alternatief tracé, al achtte men de kansen op het vinden hiervan maar gering.

Op de gewelgige site Delpher.nl zijn tegenwoordig miljoenen krantenpagina’s gedigitaliseerd  te raadplegen Sinds enige tijd is ook de Arnhemsche Courant gescand.
In de Arnhemsche Courant kwam de kap van de bomen een aantal maal ter sprake:

27-10-1931, Stadsnieuws Arnhem, Gemeenteraad

29-10-1931, Stadsnieuws, De boomen in de Huyghenslaan

31-10-1931, Ingezonden, De Huygenslaan

2-11-1931, “Gemeenteraad. Vergadering van den Raad der Gemeente Arnhem op Maandag, 2 Nov. 1931

3-11-1931, Stadsnieuws, Raadsoverzicht, De boomen in de Huyghenslaan

Dat alternatief is blijkbaar wel gevonden, want in 1943 is er nog steeds sprake van dubbele rijen bomen. Volgens een oud buurtbewoner waren het beukenbomen, zoals die ook langs de andere lanen van Angerenstein-Zuid stonden of soms nog staan. Langs de Prümelaan kun je nog een paar van die respectabele oude reuzen vinden.
In dat jaar wil de gemeente de Huijghenslaan verbreden en daarvoor zullen alle bomen moeten verdwijnen. Deze keer gaat de kap echt door, ondanks het feit dat nog niet zeker is wanneer de verbreding uitgevoerd gaat worden, omdat, gezien de oorlogssituatie, materialen moeilijk verkrijgbaar zijn. De Huijghenslaan zal na de verbreding opnieuw een laanbeplanting krijgen. Geen dubbele rijen meer, maar aan elke kant een rij esdoorns die ,volgens het boek “Bomen over Arnhem” uit 2014, in 1950 pas geplant zijn.

De Arnhemsche Courant schrijft:

17-2-1943, De Huyghenslaan wordt verbreed

5-6-1943, Stadsnieuws, Besluiten van den Burgemeester, Verbetering der Huygenslaan

Huijghenslaan jaren vijftig

De Huijghenslaan circa 1960, ter hoogte van de Prümelaan, kijkend in de richting van de Rozendaalseweg. De jonge esdoorns nog in volle glorie.

In 2016 kwam, na 66 jaar, het einde voor deze esdoorns, de meeste waren dood of op sterven na dood. Terecht besloot de gemeente drastisch in te grijpen en de gehele laanbeplanting te vervangen, dit om het karakter te behouden en in de toekomst weer een fraaie laan met bomen te hebben. In overleg met de bewoners is nu voor zomereiken gekozen. In de wijkkranten van juni en december 2016 is hierover al één en ander geschreven.

 

 

One comment on “De bomen langs de Huijghenslaan

  1. Reply lenie jul 28,2018 08:55

    Hallo,

    Wij zijn op zoek naar een foto van de raapopseweg 50 uit 1915 — tot 1940, hebben jullie dit voor ons, wij wonen er en willen graag een oude foto van ons huis.
    Hartelijke groet,Lenie
    06-18655351

Leave a Reply

  

  

  

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.