Bezoek van graaf Van Hogendorp in 1787

Bezoek van graaf Van Hogendorp in 1787
Johan François graaf van Hogendorp (1747-1831)  Aletta Maria van Hogendorp-Cossart (1751-1813) In de zomer van 1887 maakte Johan François graaf van Hogendorp, burgemeester van Rotterdam,  in gezelschap van zijn vrouw Aletta Maria Cossart, mevrouw Bichon Eldewier en de heer J.G. van der Heim een reisje van Rotterdam langs de Rijn tot aan Koblenz en vervolgens ...

Journaal Eener reijsen voor Pleijzier, 1786

In 1786 maakte een gezelschap uit de Zaanstreek een rondreis door Gelderland en Kleef en maakte daar een verslag van. Op 7 juli bezochten zij Klarenbeek. Journaal Eener reijsen voor Pleijzier, door Gelderland en het Cleefsche In gezelschap van Pieter Corver & vrouw, Jacob Ouwejan & vrouw, Adriaan Ouwejan & vrouw en Arent Breet en ...

Uitstapjes vanuit Sonsbeek in 1780

Uitstapjes vanuit Sonsbeek in 1780
Pieter Beelaerts van Blokland (1744-1812) Maria Adriana van Beeftingh (1744-1828) In 1780 logeerde Mr. Pieter Beelaerts van Blokland, burgemeester van Dordrecht, met zijn vrouw Maria Adriana van Beeftingh 16 dagen bij zijn broer Mr. Gerard Beelaerts van Wieldrecht op Hartjesberg, het huidige Sonsbeek. Van daaruit ondernam hij verschillende uitstapjes in de omgeving en bezocht ook Klarenbeek en ...

Tennispark Klarenbeek, 1916-1936 2

De Arnhemse Lawn Tennis Bond (A.L.T.B.) is opgericht op 22 januari 1902. De bond pachtte eerst een perceel van J.H. Lüps aan de Beeldhouwerstraat, op landgoed Beekenkamp. Met een lening van elfduizend gulden kon de Bond drie banen aanleggen en een clubhuis bouwen. In 1903 werd daar het Nationaal Kampioenschap gespeeld. Toen J.H. Lüps Beekenkamp ...

Bezoek van Claas Bruin aan Klarenbeek in 1713

In juli 1713 reisde Claas Bruin en zijn gezelschap door Gelderland en Kleef. Daarbij werd ook een bezoek aan Klarenbeek gebracht. Hij schreef er zelfs een lofdicht op.Het verslag van zijn reis in 1716 publiceerde hij in Kleefsche en Zuid-Hollandsche Arkadia, of Dag-verhaal van twee reizen, in en omtrent die gewesten gedaan in dicht-maat uitgebreid.

Vitesse op Klarenbeek, 1896-1915

Leerlingen van de HBS en het gymnasium richtten in 1892 de voetbalclub Vitesse op. Van 1896 tot 1915 was het Vitesseterrein gelegen op Klarenbeek. Middenin wat nu onze wijk is, zo ongeveer tussen de Huijghenslaan, Velperweg, Julianalaan en Laan van Angerenstein. Toen landgoed Klarenbeek verkocht was werd hier het Sport en Evenemententerrein aangelegd, dat in ...

Een wielerbaan op Klarenbeek, 1891-1898

Nijmegen had al zes jaar zo’n baan, maar de Arnhemse werd dan ook de mooiste en snelste van Nederland. De betonnen baan had een lengte van 402,25 meter, een kwart Engelse mijl. Er kwam een clubhuis met kleedkamers en douches en de club kreeg een krediet van driehonderd gulden voor de aanschaf van een beker ...

Het Sport- en Tentoonstellingsterrein, 1887-1891

De Maatschappij tot Exploitatie van een Sport- en Tentoonstellingsterrein (MEST) ging het terrein uitbaten en organiseerde concours hippiques en harddraverijen. Twaalf dagen na de opening van het Sport- en Tentoonstellingsterreintenterrein vond het eerste concours al plaats. De MEST had een tribune laten bouwen met 500 zitplaatsen. De gebr. Riemer wonnen met Emma I en Flora ...