De formele tuin in park Angerenstein

In ons boek Angerenstein, van landgoed tot woonwijk uit 2008 veronderstelden wij dat de formele tuin met klaverbladvijver, pergola en orangerie in 1921 mogelijk aangelegd is naar een ontwerp van tuinarchitect Salomon Voorhoeve. Dat was gebaseerd op een korte beschrijving van park Angerenstein in de Gids voor de Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur van C.S. Oldenburger-Elbers. ...

Schenking collectie historische foto’s voor SWA 1

Eind 2017 stond er op de website van de Werkgroep Historie, een reactie op het stukje over Jan de Goeijen, de laatste particuliere eigenaar van Angerenstein. Frank Ekstijn schreef dat hij een aardig fotoarchief over De Goeijen bezat en of wij daar meer over zouden willen weten. Uiteraard zijn we daarop ingegaan. Bij het eerste ...

Souvenir van Angerenstein

In de beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bevinden zich twee foto’s van een drinkglas, waarop een afbeelding van huis Angerenstein gegraveerd is. Wie de eigenaar van het glas is, wanneer het gemaakt is en waarvoor wordt niet vermeld.

Angerenstein in kinderboeken

In ’t park, dicht bij Barendje’s huis, staat een stenen gebouwtje met een dikke, houten deur en ramen van matglas. Je kunt er niet door naar binnen kijken. In dat gebouwtje is een forellenkwekerij. Er staat een bordje met Veboden Toegang er op. Maar op een keer gaan ze er met z’n allen heen. Ze ...

Jan de Goeijen in Amerika 6

Jan de Goeijen in Amerika
In Arnhem kennen maar weinig mensen de naam Jan de Goeijen, hoewel een straat in onze wijk naar hem vernoemd is. Dat is gebeurd uit erkentelijkheid voor het feit dat hij en zijn vrouw Angerenstein aan de gemeente hebben geschonken. Maar in het Amerikaanse stadje De Queen in Arkansas kent bijna iedereen zijn naam. In ...

Flora

In de kwekerij van het Nederlands Openluchtmuseum staat dit tuinbeeld van “Flora”. Ze stond oorspronkelijk op landgoed Angerenstein en werd in 1939 door Jan de Goeijen aan het museum geschonken. Flora is in de 18de eeuw gehouwen uit Franse kalksteen en ze was oorspronkelijk oker geschilderd. Bij beelden die buiten stonden  werd dit veel gedaan ...

De bouwgeschiedenis van Huis Angerenstein 1

Van de landhuizen die in de wijk Angerenstein staan of hebben gestaan is de geschiedenis van het huis Angerenstein het best gedocumenteerd. Voorafgaand aan de ingrijpende verbouwing van 2000 is er door het Monumenten Advies Bureau een uitgebreid bouwhistorisch onderzoek gedaan . Daarnaast zij er afbeeldingen uit de 18de, 19de en 20ste eeuw die een ...

Gastenboek

Door de familie De Goeijen is in de periode 1917 tot 1931 een gastenboek bijgehouden.

Het album “Angerenstein”

Op 16 mei 1998 werd de plaatsing van het nieuwe hek van de ingang aan de Velperweg gevierd Hierbij was als speciale gast aanwezig de heer J.A. de Goeijen jr., kleinzoon van de laatste particuliere eigenaar van Angerenstein, die zelf nooit in het huis heeft gewoond, maar er wel op bezoek kwam bij zijn grootvader. ...

Foto’s en prenten