Koninginnedag 1945

In 1945, net na de bevrijding, werd er ook al Koninginnedag gevierd in de wijk. De uitnodiging voor dit feest is bewaard gebleven. De tekst luidt als volgt:

FEESTDAG ANGERENSTEIN

31 Augustus 1945. Koninginnedag. Meer dan ooit

NATIONALE FEESTDAG

Op de puinhopen, in huizen zonder glas en zonder meubels met onze volle aandacht bij de bonnenlijst en hoe komen we aan dit, hoe komen wij aan dat? zoo leven wij Arnhemmers. En iedereen voelt dat hij er eens even “uit” wil, zijn gedachten eens wil wijden aan prettiger zaken. Nu viert geheel Arnhem op 31 Aug. zijn Koninginnefeest. Alleen …. Angerenstein bleef achter? Neen, hoewel laat toch meenden ondergetekenden hierin verandering te kunnen brengen, mits iedereen medewerkt. Speciaal gaan onze gedachten uit naar de kinderen van deze wijk. Laten wij hun ook een prettige herinnering geven aan de eerste Koninginnedag in bevrijd Nederland. Zij moesten toch ook gedurende afgeloopen jaren veel ontbeeren. Er was geen feest voor hen. Aan het programma wordt hard gewerkt. Er is geen officieel bestuur, zoodat een ieder welkom is als medewerker of met suggesties voor bizondere attracties kan komen. Vooral is het noodzakelijk dat onze wijk er zoo vrolijk mogelijk uitziet. U kunt hieraan medewerken door Uw huis met de beschikbare middelen, die U nog mocht hebben, te versieren. Resumeerende vragen wij nu nog Uw aandacht voor de volgende punten:

1. De bedoeling is de feestdag te houden op Zaterdag l September.

2. ’s Middags is er feest voor de kinderen, ’s avonds voor degrooteren.

3. Voor de kinderen is een tractatie noodzakelijk en daarom meenen wij huis aan huis in ontvangst te mogen nemen: behalve een
geldelijke bijdrage voor de te maken onkosten, l eetlepel boter, l kopje suiker en l kopje bloem.

4. Uitvoerig programma voor middag en avond wordt Maandag of Dinsdag a.s. bekend gemaakt, benevens de plaats van uitvoering.

5. Voor deelneming aan de kinderspelen moeten de kinderen zich opgeven by den heer Ben ter Hall, Verlengde Prumelaan 70, onder opgave van naam, adres en leeftijd. Iedereen kan mededoen, ook toevallige logeetjes.

6. Er komt voor de kinderen o.a. een gecostumeerde kinderstoet. Voor het deelnemen der grooteren aan het avondfeest is een of ander origineel hoofddeksel verplicht. Wij meenden in deze moeilijke tijd een origineel costuum niet te mogen voorschrijven.

Wij komen Maandag a.s. bij U langs en mogen wij dan Uw gave in ontvangst nemen? Steunt dit plan en geeft U op als medewerker(ster) bij een der onderstaande adressen.

Het Comité van Initiatief:

Mevr. M. Huisman-Kolkman, Julianalaan 30
Ben ter Hall, Verl. Prumelaan 70
I. Stockman, Julianalaan 40
H. Braaksma, Julianalaan 42
K.B. Krol, Verl. Prumelaan 95

Het feest, dat overigens voor huis Angerenstein gehouden werd, was een groot succes. Voorzover wij weten is het eenmalig geweest. Een aardige anekdote is de volgende. De huizen waren geplunderd, maar niet helemaal leeg. Soms vond men nog wat van zijn eigen spullen terug. Zo trof mevrouw de Jonge in haar woning op de Julianalaan als enige meubel haar piano aan. Soms lagen er spullen van – onbekende -anderen. Een bewoonster vond in haar huis een feestjurk, waarvan zij niet wist van wie die was, maar die haar wel paste. Zij besloot deze jurk voor het feest aan te trekken. U raadt natuurlijk al wat er gebeurde: op het feest zag een andere bewoonster opeens iemand in haar jurk rondlopen. Na het feest is de jurk weer naar de eigenaresse teruggegaan.

Koninginnedag 1946 op de Laan van Klarenbeek

Een jaar later, in 1946, trok er met koninginnedag een gekostumeerde stoet door de Laan van Klarenbeek

Met dank aan de heer en mevrouw Vos.

Leave a Reply

  

  

  

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.