Laan van Klarenbeek 1

De eerste huizen in de Laan van Klarenbeek werden in de tweede helft van de jaren ’30 als koopwoningen gebouwd. Er was veel belangstelling voor. Mevrouw Lingeman woonde er sinds 1937. De schoonvader van mevrouw Lingeman kon het huis voor 6.000 gulden kopen. Volgens haar waren “de huizen aan de overkant, waar de Klarenbeek door de ...

Julianalaan

Als de aanleg van de wijk Angerenstein in volle gang is staat op 12-11-1935 het volgende in de Arnhemsche Courant: ….Wij hebben onlangs meegedeeld, hoe de wegenaanleg op Angerenstein snel vordert. De heer Bouwmeester vestigt de aandacht op de benaming van de nieuwe straten, welke straks aan de orde zal komen. Alle steden en dorpen ...

Rosendaalseweg

De Rosendaalseweg was al eeuwen de uitvalsweg van Arnhem naar kasteel Rozendaal, één van de residenties van de graaf en later hertog van Gelre. Aan de zuidkant van de Rosendaalseweg stonden rond 1900 alleen Huis Klarenbeek, Huis Angerenstein, boerderij Veldhuizen (waar nu de De Goeijenflat staat) en boerderij De Grond (tegenover huidige basisschool De Boomhut). ...