Modelwoning “Angerenstein”

Op 16 oktober 1938 opende de firma KOFA zijn nieuwe modelwoning in het pand Karthuizerstraat nummer 9.  De Arnhemsche Courant deed er verslag van.

Aangemoedigd door het succes bij de inrichting van twee modelhuizen, resp. in Arnhem-Zuid en op den ,,Hoogkamp”, besloot de directie van „Kofa” een derde modelhuis — en wel op Angerenstein, aan de Karthuizerstraat no. 9 — in te richten. De opening hiervan vond gistermiddag plaats en dat deze geste bij het publiek in goede aarde valt, bleek uit het talrijke bezoek. Reeds dadelijk bij het binnentreden ziet men den snellen vooruitgang op het gebied van woninginrichting, welke Kofa presteert. Gezellig, fijn en in de puntjes zijn alle kamers van beneden tot boven verzorgd, zoodat de leus „Koopt ’t bij Kofa, dan is ’t Af!”, ten volle wordt bewaarheid. Om in finesses de kamers te omschrijven, zou ons te ver voeren, doch belangstellenden worden uitgenoodigd eens een bezoek te brengen, waarbij zij alle inlichtingen kunnen bekomen. Door samenwerking met andere zaken is de Kofa ten volle geslaagd een heerenhuis is te richten dat aan de moderne eischen voldoet en zeer velen ten voorbeeld zal kunnen strekken. (Arnhemsche Courant, 18-10-1938)

 

De N.V. Manufacturenhandel v/h G.F. Bomers met handelsnaam KOFA  was een winkel in manufacturen en woninginrichting, sinds 1922 gevestigd op de Hommelstraat nummer 28. Zes jaar later werd er nog een filiaal geopend op Steenstraat 99, dat in 1933 al weer gesloten werd.

In de periode tussen de twee wereldoorlogen was het populair om modelwoningen in te richten. Architecten zagen tot hun teleurstelling dat hun moderne woningen nog volgepropt  werden met het zware en donkere meubilair zoals dat rond 1900 zo populair was.  De modelwoning was hét middel om licht en ruimte in de woning te propageren. Ook woninginrichters als KOFA probeerden hun waren op deze wijze onder de aandacht van het publiek te brengen, al zal het commerciële aspect bij hen waarschijnlijk een grotere rol hebben gespeeld dan het ideële.

In zijn toespraak bij de opening van de modelwoning “Beatrix” aan de Jacob Marislaan 76, op de Hoogkamp legde KOFA-directeur H.J. Baten uit: … dat het streven der Kofa is, gesteund door goed geschoolde krachten, een woning tot in de puntjes af te werken in de eerste plaats, ten tweede door aanwending van alle middelen, welke de moderne tijd ons biedt, vooral voor goeden smaak te zorgen wat betreft de juiste wijze en hóe alles te plaatsen; ten derde te trachten zoo economisch mogelijk het geheel te verzorgen, waarvoor de Kofa goed is georiënteerd. En door goed werk èn door lage prijzen wil zich de Kofa eeen belangrijke plaats op dit gebied veroveren. Met dank maakte de heer Baten melding dat de firma’s: Novita, Steenstraat, Kunsthandel Muurtooi, Steenstraat, fa. Lelie, fa. Grimmelikhuizen, alsmede de gemeente Arnhem, hebben medegewerkt om van dit huis een complete woning te maken. Het doet genoegen te weten dat dit huis geheel door het streven van middenstanders werd ingericht. (Arnhemsche Courant 11-4-1938  )

Novita in de Steenstraat was een winkel in glas, porcelein, aardewerk en luxe huishoudelijke artikelen. Bij kunsthandel Muurtooi, eveneens aan de Steenstraat, kon men terecht voor lijstwerk, spiegels, prenten en schilderijen. J.P. Lelie had een radiohandel en W.A. Grimmelikhuizen een winkel in uurwerken, beide aan de Sonsbeeksingel.

In 1939 sluit KOFA zijn laatste modelwoning,  “Angerenstein”. In het vervolg wordt de collectie in toonzalen aan de man gebracht.

Na de oorlog werd de zwaar beschadigde kop van de Hommelstraat, waar KOFA gevestigd was, gesloopt om plaats te maken voor de nieuwe verkeersader:  de Ir. J.P. van Muijlwijkstraat. In 1953 werd het bedrijf opgeheven.

Opening modelwoning "Angerenstein"

Aankondiging van de opening van de nieuwe modelwoning “Angerenstein” aan de Karthuizerstraat 9. Arnhemsche courant, 14-10-1938

KOFA aan de Hommelstraat,1933

Arnhemsche courant,  30-11-1933

Velperplein, hoek Hommelstraat

Het deel van de Hommelstraat dat na de oorlog gesloopt werd voor de aanleg van de Ir. J.P. van Muijlwijkstraat. Rechtsachter is de KOFA te zien.

Hommelstraat met de winkel van KOFA 1945

Zo zag het er na de oorlog uit. (Foto: Gelders Archief)

Sluiting van modelwoning "Angerenstein"

Arnhemsche courant, 31-07-1939

Leave a Reply

  

  

  

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.