De Meihof

Aan de Beatrixstaat werden in 1940 twee blokken bejaardenwoningen opgeleverd met de naam “Meihof”. Voor de realisatie hiervan had pastoor Van der Loo van de Sint Jozefkerk zich erg ingespannen. De naam en het jaartal 1940 staan op een sluitsteen boven in het verbindingspoortje tussen de twee blokken. Dit ontwerp van architect H.J.A. Eich staat ...