Foto’s en prenten

Gastenboek

Door de familie De Goeijen is in de periode 1917 tot 1931 een gastenboek bijgehouden.

Het album “Angerenstein”

Op 16 mei 1998 werd de plaatsing van het nieuwe hek van de ingang aan de Velperweg gevierd Hierbij was als speciale gast aanwezig de heer J.A. de Goeijen jr., kleinzoon van de laatste particuliere eigenaar van Angerenstein, die zelf nooit in het huis heeft gewoond, maar er wel op bezoek kwam bij zijn grootvader. ...

Foto’s en prenten

Landgoed Rennenenk 2

Rennenenk was van oorsprong een boerenbedrijf. Net als Angerenstein komt het voor op de goederenlijst van de abdij van Prüm, maar in de vijftiende eeuw werd het nog Goed te Voorholten genoemd. In 1452 wees de abdij van Prüm het klooster Monnikenhuizen aan als leenman. Jan Jacobs Rennen uit Velp is de eerste pachter waarvan ...

De wandelaar door de lustverblijven van Arnhem’s omstreken

De Arnhemse schoolmeester Jacob Zinck maakte in 1838 een bundeltje met lofdichten op de Arnhemse landgoederen.    

Twee bezoekjes aan Angerenstein en Klarenbeek, 1815 en 1818

Jan Holwerda, van het Tuinhistorisch Genootschap Cascade, stuurde ons twee beschrijvingen van Angerenstein en Klarenbeek, zoals die beschreven staan in het “Dagboek van Willem de Clercq 1811-1830″: “In een van zijn dagboeken doet Willem de Clercq verslag van een reisje door Gelderland (aug 1815). Op de tweede dag (17 aug. 1815) wordt o.a. Angerenstein aangedaan: ...

Bezoek van Jan Honig Jacobsz in 1802

Jan Honig Jacobsz, Cornelis Breet, Cornelis Honig Jacobsz en Arent Breet, ieder met zijn vrou, zijn voor Pleizier gereisd, als volgt, A:1802. Maandag den 5de Julij s’morgens ten 9½ uur van daar en ten Ca.11 uur te Zeventer, aldaar even de kermis bezien, weder van daar door Duiven en Westervoort aldaar over de schipbrug gereeden, ...

Geografie van de Veluwe

In 1796 verscheen deel vijf van “Nieuw geschenk voor de jeugd”, waarin opgenomen: “Geografie van de Veluwe”, geschreven door de Arnhemse predikant en dichter Ahasverus van den Berg. In de vorm van een vraag-en-antwoordgesprek (V en A) komen tal van wetenswaardigheden over de Veluwe aan bod. Ook de landgoederen Klarenbeek en Angerestein.

Journaal van een reisje naar Arnhem in 1790

Journaal van een reisje van Jacob van Gesseler de Raadt van Groningen naar Arnhem, gedaan in junij en julij des jaars 1790 Donderdag den 8sten kwam Hoving bij mij en wij wandelen onder anderen ook naa Klarenbeek,alwaar wij in de seventig fonteinen zagen springen (In de 19de eeuw reeds verdwenen),waaronder die het water tot 36 ...