1.   De eerste Burgernet-successen zijn geboekt

Zoals u vast weet, is Burgernet per 1 juni 2011 operationeel geworden in Arnhem. Misschien heeft u zelf al Burgernet-oproepen ontvangen. Dan weet u ook de afloop ervan. Dankzij Burgernet zijn in deze eerste maand al een aantal gevallen van vermissing – waaronder die van twee kleine kinderen – binnen korte tijd opgelost. Verder is dankzij een Burgernet-reactie de auto gevonden die onlangs is gebruikt bij een brute roofoverval op een gezin met jonge kinderen.

Wilt u zich ook aanmelden voor Burgernet? Ga dan naar http://www.burgernet.nl/.

Op vakantie zonder Burgernet

Gaat u binnenkort met vakantie buiten uw eigen omgeving? Dan is het verstandig ervoor te zorgen dat u tijdens die periode geen Burgernet-oproepen ontvangt. Als u ingelogd bent op uw eigen persoonlijke pagina op de website van Burgernet, kunt u zich in uw ‘afwezigheidsrooster’ tijdelijk afmelden.

 2.   ‘Statistieken’ met betrekking tot voorvallen in onze wijk

Onlangs heeft de wijkagent, Tim Heil, de WWV geïnformeerd over de voorvallen op het gebied van veiligheid die zich in de periode maart tot juni 2011 in onze wijk hebben voorgedaan. Zonder de precieze cijfers per voorval te (kunnen)noemen, valt op dat het relatief rustig is in de wijk. Er zijn (gelukkig) heel weinig woninginbraken gepleegd. Er is een aantal woningruiten door stenengooiers beschadigd. Wat iets vaker is voorkomen, is de beschadiging van auto’s. Voor een deel betreft het bekrassingen, voor een deel ingetikte ruiten. Dat laatste gaat vaak gepaard met een (poging tot) auto-inbraak*. Het is dieven een paar keer gelukt op deze manier een in de auto achtergelaten tomtom te scoren. Opvallend is het aantal diefstallen van spullen uit tuinen. Verdwenen zijn o.a. een paar groene afvalcontainers, een robot-grasmaaier, buitenverlichting, een ladder en manden met planten.

 *(link Politie NL_preventiefolder_Autoinbraak naar een politiefolder inzake het voorkomen van autoinbraak die wij van de wijkagent ontvingen)

3.   Van de wijkagent: speelgoedwapens: voorkom een strafblad!

In april 2011 zijn in de omgeving van Oosterbeek onder een aantal jongeren tussen de leeftijd van 13 en 15 jaar vijf speelgoedwapens aangetroffen. Het gaat om vier balletjesgeweren en één pistool die niet van echt te onderscheiden waren. De jongeren waren met de wapens op straat aan het spelen.

Omdat de wapens zo echt lijken zijn ze verboden. Als je zo’n wapen in je bezit hebt, pleeg je een misdrijf. Als je hiervoor veroordeeld wordt, krijg je een strafblad. In Nederland mogen deze speelgoedwapens dan ook niet worden verkocht. De wapens van de jongeren in Oosterbeek zijn gekocht op vakantie in het buitenland of besteld via internet in het buitenland. De ouders van de jongeren waren op de hoogte van het bezit van de wapens. De jongeren mochten er niet mee op straat spelen, maar deden dit toch. De jongeren hebben veel spijt van het gebeuren en zullen voor de consequenties op moeten draaien.

Bedreigend

Omdat ze zo echt lijken kunnen de neppistolen bedreigend overkomen. De balletjespistolen zijn ook nog eens gevaarlijk, omdat de balletjes met grote kracht uit het pistool komen. Oogletsel of andere verwondingen zijn zeker mogelijk!

De politie maakt zich zorgen over het gemak waarmee deze wapens gekocht worden. Omdat in het buitenland deze speelgoedwapens zijn toegestaan kan kopen op vakantie of via internet niet voorkomen worden. Jongeren en ouders realiseren zich vaak niet wat de gevolgen zouden kunnen zijn van het in bezit hebben van deze wapens.

 Vet nep

Mochten jongeren geïnteresseerd zijn in dergelijke speelgoedwapens, dan adviseert de politie ouders om, samen met hun kinderen, de internetsite http://www.vet-nep.nl te bekijken. Deze site bevat veel informatie over het bezit van speelgoedwapens en de mogelijke gevolgen daarvan.

 Indien ouders of jongeren een echt lijkend speelgoedwapen willen inleveren, dan kunnen zij contact opnemen met de plaatselijke politie of de wijkagent, Tim Heil.

 4.   Verkeerszaken Angerenstein juni 2011

We hebben weer met de gemeente gesproken over de acties die uitgevoerd zijn en de plannen die er zijn om verkeersonveilige plekken in onze wijk aan te pakken. Dit gesprek heeft het volgende nieuws opgeleverd:

 • De parkeerplaats aan de Velperweg ter hoogte van de Prümelaan en het zebrapad is verwijderd. Hiermee is het overzicht voor het oversteken van de Velperweg verbeterd. Deze oversteek blijft echter gevaarlijk, er rijdt veel verkeer de Velperweg en er steken veel schoolkinderen over op dit punt. De gemeente heeft de plannen voor het herinrichten van de Velperweg op de lange baan geschoven.
 • Bij de kruising Julianalaan/Rosendaalseweg verdwijnt binnenkort ook een parkeerplaats. Hiermee wordt het zicht voor het verkeer komend vanuit de Julianalaan verbeterd.
 • De parkeerplaats voor de vrachtwagen voor de bevoorrading van de C1000 aan de Rosendaalseweg wordt niet veranderd. De geparkeerde vrachtwagen beneemt het zicht van de automobilisten en fietsers die vanuit de De Goeijenlaan de Rosendaalseweg op willen draaien. De gemeente heeft aangegeven dat er geen ruimte is om een andere oplossing te realiseren voor het laden en lossen.
 • Bij de T-splitsing Bernhardlaan/De Goeijenlaan bij de school de Boomhut worden binnenkort enkele aanpassingen uitgevoerd waardoor bussen (bv voor het schoolzwemmen) op dit punt beter kunnen draaien.
 • Er wordt nog regelmatig te hard gereden op de Huijghenslaan. De gemeente is van plan om binnenkort voor een periode van 3 weken matrixborden te plaatsen die de automobilist informeert over de gereden snelheid. Doel is om de automobilisten bewust te maken van hun snelheid. Een andere oplossing die de gemeente overweegt om de snelheid te verlagen is het aanbrengen van taludmarkering bij/op het rooster (kruising met de beek) in de Huijghenslaan.

Verkeerssituatie bij de school de Boomhut (bron: nieuwsbrief van de Boomhut juni 2011 )

Op verzoek van de OBS de Boomhut zijn politie en gemeente poolshoogte komen nemen bij de scholen aan de Julianalaan/Rosendaalseweg en de Bernhardlaan.

Locatie Julianalaan

De controle aan de Rosendaalseweg zorgde ervoor dat mensen toch maar niet de stoep of fietspad als parkeerplek gebruikten. Degene die dat wel deed kreeg een bon van de wijkagent. De wijkagent verbaliseerde verder auto’s die het fietspad aan de Rosendaalseweg gebruikten als extra uitvoegstrook om rechtsaf te slaan richting de Monnikensteeg. De gemeente ziet weinig in de aanleg van een zebrapad of het plaatsen van paaltjes. Het eerste verhoogt niet de veiligheid en het tweede brengt kosten voor beheer met zich mee, aldus de verkeersambtenaar. De bestaande verkeersdrukte zorgt ervoor dat automobilisten hun snelheid verminderen.

Locatie Bernhardlaan

De Bernhardlaan is eigenlijk te smal voor het huidige autoverkeer en het fietsverkeer zo stellen de wijkagent, de verkeersambtenaar én Veilig Verkeer Nederland (dat de situatie ter plaatse heeft beoordeeld). Een oplossing daarvoor ligt niet binnen handbereik. De weg is in de afgelopen jaren al een aantal keren heringericht. Een nieuwe aanpassing zal een zaak van de lange termijn zijn. Niettemin heeft de Medezeggenschapsraad van de Boomhut medio juni jl. door middel van een brief aan de verkeerswethouder opnieuw aandacht gevraagd voor de onveilige situatie (ook aan de locatie Julianalaan/Rosendaalsweg) en de duidelijke opvattingen van VVN en de wijkagent daarover.

 5.   Veilig op vakantie

De vakantieperiode staat voor de deur en helaas betekent dat naast een hoop leuke dingen ook dat het inbrekersgilde actiever wordt.

Het is eenvoudig de woningen er uit te pikken waarvan de bewoners langere tijd weg zijn als de brievenbus uitpuilt, de gordijnen continu gesloten zijn en er nooit een lampje aan is. De politie adviseert u het huis een bewoonde indruk te geven.

Maar vergeet niet dat inbrekers meegaan met hun tijd. Ze bekijken niet alleen uw woning om te zien of u thuis bent, maar ze zijn ook te vinden op het internet. Ook daar moet u zich beschermen. Maak dus geen melding op Twitter, Hyves, MySpace of op uw weblog dat u op vakantie bent of gaat en hoe lang u wegblijft.

Tips van de politie

 • Vraag uw buren om uw woning in de gaten te houden.
 • Ladders of trapjes niet (los) in uw tuin achterlaten. Veel van de inbraken in Nederland worden gepleegd via de eerste verdieping.
 • Heeft u planten in de vensterbank staan, laat deze dan ook tijdens uw vakantie daar staan en vraag of iemand ze water geeft.
 • Gebruik een tijdschakelaar voor uw verlichting.
 • Haal de sleutel uit het slot van de deur. Inbrekers kunnen anders zeer gemakkelijk binnenkomen door een ruitje van de deur in te tikken en de sleutel om te draaien.
 • Zet uw fiets of brommer altijd op slot, ook als deze binnen staat.
 • Laat uw huis er bewoond uitzien tijdens uw vakantie: – Gebruik een tijdschakelaar, waardoor lampen op een vast tijdstip aan gaan – Speelgoed van uw (klein)kinderen laten slingeren – Kopjes op tafel laten staan – Kranten en post niet op de mat laten liggen –
 • Vertel een beperkt aantal familieleden en vrienden wanneer en waar u met vakantie bent. Zorg er voor dat ze in geval van nood uw woning in kunnen.
 • Wees ook voorzichtig met uw afwezigheidsbericht op uw voicemail en in uw e-mailprogramma. Wees ervan bewust dat criminelen berichten meelezen.

Op internet is bij omroep MAX een duidelijk filmpje te vinden over woningbeveiliging tijdens de vakantieperiode (http://www.omroepmax.nl/)

6.   Woningovervallen en het Politiekeurmerk Veilig Wonen

Niet alleen winkels worden overvallen, ook woningovervallen komen voor. Het Politiekeurmerk Veilig Wonen is er op gericht dat u altijd kunt zien wie er voor de deur staat. Woningen met een Politiekeurmerk Veilig Wonen zijn er op gericht om zowel overdag als ’s avonds goed zicht op de voordeur te hebben. Hoe? Doordat er ofwel glas in of naast de deur verwerkt moet zijn of er is een deurspion geplaatst. Ook is werkende verlichting bij de voordeur een eis, zodat de kans dat de crimineel in het licht komt te staan en gezien of herkend kan worden groot is. Een aanbeveling is het plaatsen van een stevige deurkierstandhouder (geen kettinkje aangezien dit eenvoudig breekt). En het gedrag van bewoners is belangrijk. Zorg ervoor dat ramen en deuren gesloten zijn of maak gebruik van een barrièrestang en bij twijfel de deur niet opendoen. Vraag eventueel of de vragen die de onbekende aan de deur heeft per post afgehandeld kunnen worden.

Deurkierstandhouder

Met behulp van een deurkierstandhouder kan een bewoner de deur op een kier openen om degene die voor de deur staat te woord te kunnen staan, zonder dat het de bezoeker mogelijk wordt gemaakt de deur ongevraagd verder open te duwen.

Eind vorig jaar is de deurkierstandhouder in Arnhem gepromoot door een actie van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid in samenwerking met de politie Gelderland-midden en de werkgroep Buurtpreventie Paasberg/Wellenstein. De Arnhemse burgermeester Pauline Krikke monteerde toen voor het oog van de camera’s van TV Gelderland hoogstpersoonlijk een deurkierstandhouder in een woning in de Paasberg.