Historie Angerenstein

Een groepje wijkbewoners nam in september 2001 het initiatief om een boek over de geschiedenis van Angerenstein samen te stellen. De Werkgroep Historie Angerenstein was geboren, met als leden (in alfabetische volgorde): Joost van Aalst, Henk Eggink, Mariette Frieling, Kees van Koppenhagen, Cees Walda (tot september 2002) en Hanneke van Zuthem. Vanuit het Arnhemse Historisch Genootschap Prodesse Conamur kwam Menno Potjer als historicus het speur- en verzamelwerk ondersteunen. In een wat later stadium voegde Rudi van Houtum zich bij de werkgroep. Ieder redactielid ontfermde zich over een bepaald onderdeel. Renske Postma nam de eindredactie op zich. In november 2008 werd het boek ‘Angerenstein, van landgoed tot woonwijk’ onder grote belangstelling gepresenteerd. Het werd uitgegeven door Uitgeverij Matrijs en de oplage van 1100 exemplaren was binnen twee jaar uitverkocht.

De wijk Angerenstein is gebouwd op de grond van een aantal oude landgoederen : Klarenbeek, Angerenstein, Beekenkamp en Rennen-Enk.Het boek besteedt aandacht aan de rijke geschiedenis van deze landgoederen , maar ook aan de bouw geschiedenis van de wijk, , de oorlogsjaren, de sociale opbouw en , de ontwikkeling van het park. actief gebleven.

Na het verschijnen van het boek was er nog een grote hoeveelheid ‘restmateriaal’.: allerlei foto’s konden niet geplaatst worden omdat de beeldkwaliteit niet voldoende was, aardige wetenswaardigheden moesten vervallen, omdat die soms te specifiek en gedetailleerd waren, en omdat het boek anders twee keer zo dik zou zijn geworden. De Werkgroep Historie besloot actief te blijven en een website te maken.

Na een oproep in de wijkkrant bood (toen kersverse) wijkbewoner Daniël Tulp zich aan als websitebouwer. Dankzij zijn expertise kon de technische kant van de site gerealiseerd worden. Joost van Aalst werd webmaster. Tijdens de wijkjaarvergadering op 16 februari 2011 werd de site gelanceerd.

De werkgroep blijft het als haar taak zien historisch materiaal over de wijk op te sporen en te archiveren. U kunt dus alsnog uw kiekjes, dagboeken, brieven, ansichten aanleveren! Dat kan via onze website, maar u kunt ook gewoon contact opnemen met één van de leden van de werkgroep.

www.angerenstein-arnhem.nl/historie

Leden van de Werkgroep Historie Angerenstein:

Joost van Aalst (webmaster)
Mariette Frieling (coördinator Werkgroep)
Hanneke van Zuthem

Contact:
Karthuizerstraat 72
Tel. (026) 36 47 304 of per email