Wijkkrant

Wijkkrant Angerenstein is het officiële orgaan van de SWA “Stichting Wijkbelangen Angerenstein”. De wijkkrant wordt gratis huis-aan-huis verspreid in de wijk Angerenstein en verschijnt vier keer per jaar (maart, juni, september en december) in een oplage van 1100 stuks.

De redactie draagt zorg voor de wijkkrant, met nieuws van de werkgroepen, komende activiteiten, gemeentelijke zaken van belang voor de wijk en activiteiten & initiatieven van medebewoners. Artikelen over wat er in de wijk gebeurt, zijn altijd welkom op ons e-mailadres. Onze namen en verdere contactgegevens vindt u in de wijkkrant.

Schema 2019

Kopij voor de wijkkrant is altijd welkom. Hieronder vindt u terug wanneer deze uiterlijk bij ons binnen moet zijn. Ook de bezorgweken voor dit jaar worden in onderstaand schema weergegeven.

Nr Kopij sluitingsdatum Bezorging
99 medio maart
100 medio juni
101 30 juli medio september
102 29 oktober medio december

Adverteren

Wilt u adverteren in onze wijkkrant? Dat kan! Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Wijkkrant online

De wijkkrant verschijnt op papier, maar een digitale kopie (*) van de wijkkranten die zijn verschenen vanaf 2010 worden met terugwerkende kracht online gepubliceerd, zodat u ze kunt bekijken via uw ‘mobile device’.

(*) Ten opzichte van het papieren exemplaar zijn de babysitlijst, telefoonnummers en privé e-mailadressen verwijderd.