Angerenstein Toekomstbestendig nieuws
Wat zijn de laatste duurzame acties in onze buurt?
  • Maatwerkadvies 

Angerenstein Toekomstbestendig faciliteert een proef van Rijn en IJssel Energiediensten (REIJE) waarbij bewoners een gedetailleerd energie-advies kunnen krijgen voor hun woning. Het voordeel van dit advies voor jouw als bewoner is dat je een meer gedetailleerd inzicht krijgt in de maatregelen die je kunt treffen, en de kosten opbrengsten hiervan. Dus de effecten op je energierekening en -verbruik.

Wat is het Maatwerkadvies?

Rijn en IJssel Energiediensten (REIJE) helpt bewoners van Arnhem inzicht te krijgen hoe je jouw huis het beste kunt verduurzamen. In samenwerking met een ingenieursbureau is een software applicatie ontwikkeld dat gebruik maakt van de oorspronkelijke openbare bouwtekening van huizen. Aan de hand van twee vragenlijsten wordt een advies op maat gemaakt voor de situatie van jouw huis. Het advies kent hierna een hoge mate van detail. Je kunt in deze applicatie maatregelen aan- of uitzetten om te zien wat het met je energierekening doet.

Voor wie is het Maatwerkadvies en wat kost het?

Normaal kost dit advies €500, echter in deze proef is het gratis beschikbaar gesteld. De pilot is gratis beschikbaar voor (een deel) van de volgende straten: Karthuizerstaat, Laan van Klarenbeek, Prümelaan, Verlengde Prümelaan, Julianalaan. In totaal kunnen er 111 adressen meedoen, lees hier welke adressen dit precies zijn.

Andere bewoners in de wijk kunnen momenteel hiervan geen gebruik maken. Dat heeft een softwarematige reden: van andere delen van de wijk zijn nog geen “moedermodellen” gemaakt. Als deze proef positieve resultaten geeft voor alle partijen is de intentie om het maatwerkadvies breder in de wijk beschikbaar te stellen. Overigens gaat deze proef ook lopen in een deel van de wijk Paasberg.

Waarom wil Angerenstein Toekomstbestendig dit met REIJE doen?

Angerenstein Toekomstbestendig wil bewoners helpen maatregelen te treffen voor verduurzaming en isolatie. Het gebruik van deze applicatie kan dit bevorderen en bewoners meer inzicht geven in hoeverre de maatregelen effect hebben en hoeveel ze kosten. En eventueel een collectieve aanbieding te kunnen krijgen. De proef dient om hiermee ervaring op te doen.

In deze video wordt (door de ontwikkelaar) de applicatie kort (3 min) toegelicht.

Op 17 januari om 20.00 uur vindt er een informatiebijeenkomst plaats. Tijdens deze avond wordt een toelichting gegeven op de pilot, informatie gegeven over de energiebespaarlening en is er ruimte voor al je vragen. Locatie: korfbalvereniging Oost-Arnhem, van Maerlantstraat 4. Aanmelden is niet nodig.

  • Bewonersavond Verduurzaming Woningen – 30 mei 2022

Klik op de links hieronder voor de PDF’s met de informatie.

PDF: Agenda van de avond.

PDF: Isolatie mogelijkheden.

PDF: Subsidie- en financieringsmogelijkheden.

  • Angerenstein Zoemt Plantenactie – 17 mei 2022

In afstemming met Arnhem Zoemt hebben we voor onze wijk twee wilde bijensoorten hebben geadopteerd. Dit zijn de Lathyrusbij en de Resedamaskerbij. Deze bijensoorten zijn bijzonder belangrijk voor het behoud van de biodiversiteit in onze buurt.
Om het deze bijen naar de zin te maken is het nodig dat in onze wijk de planten groeien waar ze nectar en stuifmeel kunnen verzamelen. Hiervoor zijn door Hobbykwekerij Parkzicht speciale planten gekweekt. Het gaat om diverse Lathyrus soorten. Dat zijn kleurige en geurige erwtenplanten. Ook zijn er van de Reseda familie meerdere soorten planten. In totaal zijn er zo’n 300 planten door Hobbykwekerij Parkzicht opgekweekt. Als Angerenstein Toekomstbestendig mochten we deze planten tegen onkostenvergoeding onder de buurtbewoners van Angerenstein verspreiden. Op 17 mei zijn deze plantenpakketten in de Binnentuin van park Angerenstein uitgedeeld.

  • Collectieve actie Groene daken en regentonnen – 1 april 2022

Op vrijdag 1 april was het zover, er werd hard gewerkt in onze wijk! Palletwagens, kruiwagens, grindzakken en heel veel sedum: het was een drukte van jewelste. Ondanks de sneeuw in de ochtend waren vele wijkbewoners in de weer om de spullen op te halen voor hun groene dak. In totaal hebben we met deze collectieve inkoopactie ruim 350m2 groendak in de wijken Angerenstein en Paasberg aangelegd. Wat zullen de insecten en vogeltjes daar blij mee zijn! We sloten de dag en deze wijkactie af met een gezellige borrel.

  • Warmtecamera wandelingen jan / feb 2022

Ook dit jaar weer veel aanmeldingen voor de warmtescan van woningen. We organiseerden 6 avonden in januari en februari waarop we 8 woningen per avond bezochten. Bewoners zijn erg tevreden, het geeft een goed beeld waar er energielekken zijn.Eén van de uitdagingen in onze wijk zijn de stalen kozijnen die bij bepaalde huizentypes voorkomen. Deze kozijnen zijn flinke koudebruggen en hiervoor is een oplossing nodig. Heb je een huis met stalen kozijnen en wil je hiervoor een oplossing, laat het ons dan weten. Heb jij een goed alternatief voor dit soort kozijnen of heb je een praktische oplossing om de koudebrug te verminderen, dan horen wij dat ook graag. Stuur een mail naar angerensteintoekomstbestendig@gmail.com – samen komen we verder

 

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Bekijk de disclaimer van deze website en het privacystatement.