Foto’s van het prachtige lustrumfeest Angerenstein

Foto’s van het prachtige lustrumfeest van Angerenstein op 16 juni 2012 zijn te zien op onderstaand internetadres. Als u foto’s wilt gebruiken of in afdrukkwaliteit nodig hebt, neem dan contact op met¬†¬†Jeroen Gosse (www.dekrachtvanbeeld.nl) De internetlink...

Nieuws van de wijkagent voorjaar 2012

Veiligheid en Verkeer Voorjaar 2012 (nieuws van de wijkagent)   In maart hebben we weer gesproken met de wijkagent. Het algemene beeld is dat onze wijk het goed doet qua veiligheid al is elke inbraak er 1 te veel. Gemiddeld zijn er 2 incidenten per week, dit kan...