Veiligheid en Verkeer najaar 2011 (nieuws van de wijkagent)

Eind 2011 heeft de werkgroep veiligheid en verkeer gesproken met onze wijkagent Tim Heil. De wijkagent kon ons wederom melden dat het relatief rustig is in onze wijk. Het is belangrijk om lieden met snode plannen geen aanleiding te geven om hun slag te slaan. Daarom...