Wijkveiligheid & verkeer

Werkgroep Wijkveiligheid & Verkeer van de Stichting Wijkbelangen Angerenstein

Buurtpreventie en verkeerskwesties

De wijk Angerenstein doet aan buurtpreventie. Buurtpreventie is een vorm van gestructureerd overleg en samenwerking tussen de politie en de bewoners van een buurt, gericht op vermindering van criminaliteit in de woonomgeving. Op basis van meldingen en aangiften van betrokken en oplettende bewoners verkrijgt de politie specifieke informatie waarmee zij effectiever kan proberen criminaliteit te bestrijden, ten gunste van de leefbaarheid van de woonomgeving. Op hun beurt ontvangen bewoners van de politie gerichte informatie op grond waarvan zijzelf maatregelen kunnen treffen die de kans verkleinen dat zij getroffen worden door een vorm van criminaliteit. Verder wordt vanuit de wijk ook belang gehecht aan een zo optimaal mogelijke verkeerssituatie in en om de wijk.

Werkgroep Wijkveiligheid & Verkeer (WWV)

Ter behartiging van de wijkbelangen op het gebied van buurtpreventie en verkeer kent de Stichting Wijkbelangen Angerenstein (SWA) een Werkgroep Wijkveiligheid en Verkeer (WWV). Die bestaat uit drie werkgroepleden, die elk als wijkcoördinator een deel van de wijk voor hun rekening nemen:

Noord: Anneke Henselmans (Beatrixstr.7, tel. 3705907);

Midden: Joop Pek (Huijghenslaan 55, tel 06-51024753 );

Zuid: Hans uit het Broek (Prümelaan 37, tel. 8480004).

De taken van de werkgroepleden

De werkgroepleden onderhouden in het kader van de buurtpreventie en verkeerskwesties contact met de gebiedsagent van de wijk, momenteel Tim Heil. Daarnaast onderhouden de werkgroepleden ook contacten met de bewoners in hun wijkdeel. Verder houden zij zich bezig met overleg over verkeerszaken met de gemeente. Wijkbewoners kunnen met hun vragen of meldingen op het gebied van veiligheid en (structurele) verkeersproblemen terecht bij hun wijkcoördinator en/of de wijkagent.

De werkgroep organiseert ook wel eens activiteiten. Zo heeft in het verleden een aantal keren een ‘wijkschouw’ in aanwezigheid van de gebiedsagent plaatsgevonden, om samen met bewoners onveilige plekken in de wijk te achterhalen.

Contact via e-mail en website vanaf december 2011

De Werkgroep Wijkveiligheid en Verkeer heeft besloten voor het verzenden van de nieuwsbrieven en de andere WWV-berichten aan de e-mailabonnees voortaan gebruik te maken van het systeem waarmee ook de overige nieuwsbrieven (over bijv. park- en kinderactiviteiten) van de wijkstichting worden verzonden. Uit een oogpunt van efficiency en digitale veiligheid is het
niet langer wenselijk daarvoor gebruik te maken van de privé-emailaccounts van de werkgroepleden.

Wat verandert er?

 • Abbonees  zullen de WWV-emails niet langer ontvangen via de e-mailaccounts van uw wijkcoördinator (Anneke Henselmans/Noord, Joop Pek/Midden of Hans uit het Broek/Zuid). Voortaan is de afzender: ‘Stichting
  Wijkbelangen Angerenstein’.
 • De WWV-emails zullen er in het vervolg anders uitzien. Zij krijgen dezelfde lay-out als de overige berichten/nieuwsbrieven
  die de wijkstichting verspreidt.
 • Wijkbewoners met mededelingen of vragen op het gebied van wijkveiligheid en verkeer kunnen de werkgroepleden voortaan bereiken via het volgende, speciale e-mailadres: veiligheid-verkeer@angerenstein-arnhem.nl.
 • Wijzigingen in uw gegevens en interesses kunt u zelf doorvoeren door te klikken op ‘inschrijving bijwerken’ onderaan de e-mail .
 • Mocht u zich willen afmelden voor de nieuwsbrief, dan kunt u onderaan de e-mail klikken op  ‘uitschrijven’.
 • Nieuwe belangstellenden voor de WWV-nieuwsbrieven kunnen zich via de website van de wijkstichting (www.angerenstein-arnhem.nl) aanmelden, desgewenst ook voor de andere nieuwsbrieven.

Wat blijft hetzelfde?

 • Ook in de e-mails ‘nieuwe stijl’ staat een hyperlink waarop u kunt klikken. U komt dan vanzelf op de juiste pagina van de
  website van de wijkstichting terecht.
 • Mocht u geen e-mail kunnen of willen verzendenaan uw wijkcoördinator via het nieuwe e-mailadres, dan kunt u hem/haar bellen(Anneke Henselmans/Noord: tel. 3705907, Joop Pek/Midden: tel. 06-51024753 of Hans uit het Broek/Zuid: tel. 8480004).
 • U kunt onze wijkagent, Tim Heil, nog steedsrechtstreeks benaderen via het e-mailadres tim.heil@gelderland-midden.politie.nl.

 

Aanmelden

Nieuwe belangstellenden voor de WWV-nieuwsbrieven kunnen zich via de website van de wijkstichting (www.angerenstein-arnhem.nl) aanmelden, desgewenst ook voor de andere nieuwsbrieven.

Meterkastkaart

Wie in uw wijkdeel de wijkcoördinator is, is (ook) vermeld op de meterkastkaart die huis-aan-huis in de wijk is verspreid of die – als u nieuw bent in de wijk – u door de commissie Welkom van onze wijk is overhandigd. Daarop staat ook een aantal nuttige telefoonnummers, zoals dat van hulpdiensten en de gebiedsagent. Zelf kunt u daarop desgewenst ook telefoonnummers van bijvoorbeeld familie of uw werk vermelden en de kaart in uw meterkast hangen. Zo vergemakkelijkt u, in het voorkomende geval, het werk van hulpverleners.