De werkgroep Park levert een bijdrage aan de instandhouding/verbetering van de kwaliteit van inrichting en beheer van het park Angerenstein uit oogpunt van natuur, ecologie en landschap en recreatief medegebruik, in een goede onderlinge wisselwerking.

Achtergrond

Het park Angerenstein, centraal gelegen in de wijk, is een oud landgoedpark, waar een recent gerestaureerd landhuis staat. Het park is meer dan 250 jaar oud, en dat valt aan de statige bomen en lanen te zien. Het park dreigde echter een aantal jaren geleden door gemeentelijke bezuinigingen op onderhoud aan een sluipende verloedering ten onder te gaan. De parkgroep werd nieuw leven ingeblazen met de komst van nieuwe vrijwilligers. Vijf jaar duwen en trekken en nog eens duwen en trekken ondersteund door enthousiaste zelfwerkzaamheden van wijkbewoners hebben duidelijk vruchten afgeworpen. Park Angerenstein, één van de best gebruikte parken van Arnhem, staat weer goed op de agenda van de afdeling Bossen en Parken van de gemeente. Er is veel verbeterd en gerestaureerd in het park, de klaverblad vijver, de speeltuin en diverse paden zijn aangepakt, maar de contacten met de gemeente moeten permanent onderhouden worden en we moeten blijven meedenken en meetrekken om te verzekeren dat we ook voor komende generaties een monumentaal park houden. Een park dat blijvend een centraal punt voor spelen, wandelen en activiteiten is.

 

Activiteiten

  • De werkgroep Park organiseert 3 keer per jaar een werkochtend. Deze werkochtenden worden in de wijkkrant aangekondigd
  • Een keer per jaar organiseert de werkgroep een ‘schouw’. Samen met de gemeente wordt door het park een rondje gelopen. De werkzaamheden die de vorige schouw zijn beloofd worden nagelopen en nieuwe onderhoudswerkzaamheden worden geïnventariseerd en afgesproken met de gemeente.
  • Geregeld organiseert de werkgroep Park excursies of rondleidingen door het perk in samenwerking met het IVN. Op deze manier probeert de werkgroep Park de natuurwaarden in het park onder de aandacht van de wijkbewoners te brengen.
  • Voor structurele aanpassingen zoals in 2011 de Noord west hoek functioneert de werkgroep Park als aanspreekpunt van de gemeente.
  • Eens per jaar stelt de werkgroep een jaarplan op.

 

Een tweetal interessante documenten:

 

Contact

Je kunt ons bereiken via dit e-mailadres.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Bekijk de disclaimer van deze website en het privacystatement.