jDe werkgroep Park 

De werkgroep bestaat uit zes wijkbewoners en valt onder de Stichting Wijkbelangen. De werkgroep heeft geregeld goed en eendrachtig overleg met de afdeling Bossen en Parken van de Gemeente Arnhem over alle aangelegenheden die de instandhouding/verbetering betreffen van de kwaliteit van de inrichting en het beheer van het park uit het oogpunt van cultuurhistorie,natuur, ecologie en landschap en recreatief medegebruik en wat de werkgroep daaraan kan bijdragen. Klimaatbestendigheid en diversiteit zijn begrippen waar in dit verband steeds meer aandacht voor is. Een en ander vindt plaats op basis van een door de gemeente ( met inbreng van de werkgroep) opgesteld en vastgesteld meerjarig Beheerplan en de daarin opgenomen uitvoeringsplannen. In elke wijkkrant wordt verslag gedaan van hetgeen is gedaan en over wat in het verschiet ligt.

Achtergrond

Het park Angerenstein, centraal gelegen in de wijk, is een oud landgoedpark, waar een rond het jaar 2000 gerestaureerd en bewoond landhuis staat, samen met nog wat andere gebouwen, waaronder het koetshuis. Het park is meer dan 250 jaar oud, en er staan een aantal zeer oude en monumentale bomen. Het park bestaat globaal uit de volgende onderdelen: het grote grasveld met omgeving, vooral bedoeld voor recreatief gebruik, een recentelijk heringerichte binnentuin ( meer een rustplek), een kleine speeltuin met zandbak, een aantal vijvers, een aantal gebouwen, een bosgedeelte aan de Noordzijde van het park, een bijenstal met omgeving en een speelkuil ( op de plaats van de voormalige skatehal aan de Bernhardlaan) Er zijn statige lanen, doorkijkjes, fonteinen, een waterval en een aantal ornamenten. Park Angerenstein is het centrum van de wijk, is één van de best gebruikte parken van Arnhem (recreatie, sport- en spelactiviteiten, het uitlaten van honden en af en toe een buurtgebonden festiviteit) met als enigszins verborgen pareltje de nieuw aangelegde binnentuin. Deze is in 2020 door de gemeente op basis van historische foto’s gereconstrueerd en vervolgens door vrijwilligers geheel voorzien van tuinaarde en blad waarna een grote hoeveelheid planten, struiken en bollen zijn geplant en gepoot. De tuin is nu een lust voor het oog en vanaf de nieuwe banken (helaas van staal maar nodig in verband met vandalisme) kan in een rustige omgeving van de verschillende kleuren worden genoten. Uiteraard is het nu zaak om de tuin goed te onderhouden.

 

Activiteiten

  • De werkgroep Park organiseert 3 a 4 keer per jaar op zaterdag een werkochtend. Gemiddeld zijn 10 vrijwilligers aanwezig. Tijdens deze ochtenden worden (in overleg met de gemeente) overal in het park diverse onderhoudswerkzaamheden verricht. Deze werkochtenden worden in de wijkkrant aangekondigd en iedereen kan hieraan meedoen.
  • Vanaf het voorjaar tot ver in het najaar worden om de veertien dagen (meestal op de vrijdagochtend) onder leiding van medewerkers van de gemeente werkzaamheden verricht in de binnentuin. Ook hier is iedereen welkom om mee te doen.
  • Twee keer per jaar houdt de werkgroep een ‘schouw’. Samen met medewerkers van de gemeente en het Waterschap wordt door het park een ronde gelopen.Tijdens de schouw wordt geinventariseerd welke werkzaamheden zouden moeten worden verricht en wordt bepaald of dat door de gemeente, het Waterschap of de vrijwilligers zal worden gedaan. Plannen voor omvangrijker werkzaamheden, zoals het uitbaggeren van de vijvers, het “blessen” en uirdunnen van het bosgedeelte, het herstel van de lanenstructuur en het bijplanten van klimaatbestendige bomen worden daar besproken en afgestemd. Tevens wordt nagegaan of afgesproken werkzaamheden naar tevredenheid zijn uitgevoerd.
  • Overleg met Arnhem Zoemt.

 

Een tweetal interessante documenten:

 

Contact

Wil je meedoen bij één van de activiteiten van e werkgroep of heb je ideeën om het park nog mooier te maken dan kun je de werkgroep bereiken via het mailadres van de voorzitter djvandijk48@gmail.com

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Bekijk de disclaimer van deze website en het privacystatement.