De Stichting Wijkbelangen Angerenstein (SWA) wil door samenwerking van en met bewoners het huidige woon- en leefklimaat in de wijk in stand houden en / of verbeteren. Daarnaast is de bevordering van de onderlinge saamhorigheid door middel van (sociale) contacten tussen de bewoners een belangrijk item. De SWA is in 1992 opgericht en inmiddels uitgegroeid tot een wijkorganisatie die de meest uiteenlopende activiteiten organiseert voor haar bewoners, van groot tot klein! Diverse werkgroepen zorgen hiervoor.

De wijk Angerensteinis gelegen tussen Velperweg en Rosendaalseweg en tussen De Goeijenlaan en Raapopseweg. Onze wijk omvat circa 900 woningen en een kleine 2.500 inwoners. We behoren tot de meest kinderrijke wijken van de stad!

Angerenstein in historisch perspectief

Het grondgebied waar binnen de wijk Angerenstein in de vorige eeuw gebouwd is, kent een rijk historisch verleden.
De wijk is ontstaan op gronden die voorheen deel uitmaakten van de landgoederen Klarenbeek en Angerenstein.

Dit kunnen we nog zien aan het Park Klarenbeek en Huis Angerenstein met omringend park De Veluwezoom met zijn “sprengen”, gegraven waterbronnen, was beroemd om zijn schone water dat voor papierindustrie, wasserijen en watermolens werd gebruikt. Ook de landgoederen Klarenbeek en Angerenstein, die al midden 17e eeuw gesticht werden, hadden hun sprengen en hun molens.

In park Angerenstein heeft zelfs tot ruim na de oorlog in het frisse stromende water een forellenkwekerij bestaan. Een deel van het landgoed Angerenstein is in 1935 aan de gemeente verkocht, die er huizen op bouwde (nu Angerenstein Midden). Tot kort na de oorlog is het landgoed privé-bezit geweest; eigenaar was de heer De Goeijen. Naar hem is een straat in de wijk genoemd. Met het oog op de dreigende inval van de Duitsers vertrok hij met zijn gezin naar Den Haag, waar hij in 1944 overleed.
Zijn familie wilde na de oorlog niet weer op het landgoed wonen; de gemeente kocht het en het park werd opengesteld voor het publiek.
Niet alleen de De Goeijenlaan, ook andere straten in de wijk herinneren aan het verleden van dit gebied. De naam Karthuizerstraat verwijst bijvoorbeeld naar het Karthuizerklooster dat ongeveer op de plaats van de huidige Buitenschool aan de Bosweg heeft gestaan. Dit klooster behoorde aan de grote abdij van Prüm in Duitsland, die terugkomt in de straatnaam Prümelaan.

Veel meer kunt u straks lezen in het boek over de geschiedenis van de wijk, dat in de loop van 2007 zal verschijnen. Wat nog resteert van deze historie is een mooi huis en park Angerenstein, dat als het ware midden in de wijk ligt en de rol van “openlucht buurtcentrum” vervult. Hier ontmoeten vele Angerensteiners elkaar al wandelend, sportend, spelend, de hond uitlatend, of zij treffen elkaar bij activiteiten die regelmatig in het park worden gehouden.

Zoals velen wellicht weten, is de bekende tekenaar Peter van Straaten opgegroeid in onze wijk. Hij woonde op de Huijghenslaan. Peter van Straaten heeft, nadat hij al heel lang weg was uit Arnhem, uit zijn hoofd tekeningen gemaakt van plekjes uit zijn jeugd.

Onder bovenstaand menu ‘OVER ONS’ vindt u informatie over de diverse ‘onderdelen’ van Stichting Wijkbelangen Angerenstein.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Bekijk de disclaimer van deze website en het privacystatement.