Het bestuur coördineert de activiteiten van de werkgroepen de financiën en onderhoudt de contacten met de gemeente.

Achtergrond

De gemeente Arnhem hecht veel waarde aan “wijkgericht werken”, stelt een (bescheiden) subsidie voor wijkactiviteiten beschikbaar en heeft in het bestuur daarvoor een formeel aanspreekpunt.

Het bestuur houdt de grote lijnen in de gaten en organiseert een aantal activiteiten zelf. Het merendeel wordt echter door de werkgroepen gedaan. Via vrijwillige bijdragen, een jaarlijkse gemeentelijke subsidie, enige sponsoring en soms (bescheiden) entreegelden, worden de kosten gedekt.

Activiteiten

Het bestuur organiseert, samen met vrijwilligers uit de wijk, een aantal jaarlijks terugkerende activiteiten:

  • Nieuwjaarsbijeenkomst. Op het grasveld wordt de nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd. De jeugd levert de bomen die ze verzameld hebben in. Per boom krijgt men een lot. De bomen worden met behulp van een hakselaar tot snippers verwerkt. Hierna is er een kleine verloting. Onderwijl kunt u genieten van een gezellige nieuwjaarsreceptie met glühwein, chocomel en erwtensoep.

 

Wij zoeken voortdurend enthousiaste mensen……wellicht voelt U zich nu al geroepen???

Natuurlijk kunnen bovengenoemde activiteiten niet zonder de inbreng van enthousiaste bewoners plaatsvinden. Omdat niet alles steeds op de zelfde vrijwilligers kán en mág aan komen, zoekt de SWA regelmatig nieuwe mensen die bereid zijn, éénmalig of met een zekere regelmaat, hun steentje bij te dragen. Wij hopen u op korte termijn bij één van onze activiteiten te mogen ontmoeten. Ook kunt u zich nu al opgeven via het hierbij bijgesloten aanmeldingsformulier.

Vragen?

Wilt u meer weten of heeft u vragen in het algemeen, neem dan gerust contact op met het Secretariaat van de Stichting Wijkbelangen Angerenstein via het contactformulier.

 

Agendapunten?

Het bestuur vergadert ongeveer zes keer per jaar. Wanneer u agendapunten wilt inbrengen, kunt u deze insturen via het contactformulier.

 

Contact

U kunt ons bereiken via het contactformulier

Of via: angerensteinarnhem@gmail.com

Teams vergadering november 2020

Nieuwjaarsbijeenkomst

Nieuwjaarsbijeenkomst

Nieuwjaarsbijeenkomst

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Bekijk de disclaimer van deze website en het privacystatement.