Thema: Energietransitie

De basisdoelstelling van de werkgroep Energietransitie is het verlagen van het gas en elektra verbruik in onze wijk. We kunnen dit totale verbruik uitdrukken in het aantal kg CO2 uitstoot.

Het landelijk doel van de overheid is 55% minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990. Urgenda wijst op de noodzaak van minstens 65% minder uitstoot.

In 1990 was het gasverbruik in onze wijk………… en het elektra verbruik …… Dit resulteerde in een CO2 uitstoot van  ……… kg

In 2020 was het gasverbruik in onze wijk 2.051.958 m3 en het elektraverbruik 2.202.150 kWh. Dit resulteerde in een CO2 uitstoot van 2,9 KT (KiloTon)

Het doel voor 2022 is een verlaging van x % t.o.v. 2021. In 2030 willen we een verlaging gerealiseerd hebben van y% t.o.v. 1990.

De werkgroep energietransitie wil bewoners informeren over maatregelen die ze zelf kunnen nemen, en acties die we samen kunnen oppakken, zie hiervoor ook de pagina’s “zelf aan de slag” en “samen aan de slag”.

We richten ons de komende jaren met name op het besparen van energie en het realiseren van duurzame opwek dit met name door het plaatsen van zonnepanelen.

De gemeente heeft aangegeven dat Angerenstein pas na 2030 van het gas af gaat. Omdat ontwikkelingen snel gaan heeft het ons inziens nog geen zin hier nu al concrete plannen voor uit te werken, dit komt vanaf 2030 pas aan bod. We kunnen een hele grote klimaatwinst boeken door op energiebesapring en zonne-energie in te zetten dus daar gaan we graag samen met u vol mee aan de slag!

De leden van de werkgroep zijn:

  • Hans van Ammers
  • Marian Bertrums
  • Marc Klaassen
  • Gert Jan Meijer
  • Frans Tak
  • Cees Walda
  • Nicole Weigergangs

 

 

 

 

 

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Bekijk de disclaimer van deze website en het privacystatement.