Einde wijkkrant dreigt

Drie van de vier redactieleden van de krant stoppen na vele jaren trouw de krant samenstellen met ingang van 2024 hun werkzaamheden. De afgelopen twee jaar is in deze krant bijna in ieder nummer gevraagd om nieuwe redactieleden. Uiteindelijk is er één nieuw lid gevonden, die net begonnen is met zijn werkzaamheden. Hij kan onmogelijk de krant in zijn eentje samenstellen. Er zijn minimaal drie nieuwe leden nodig om vier keer per jaar een krant te maken. De werkzaamheden waar het om gaat zijn het opstellen en redigeren van teksten, het werven van adverteerders en  ook het opmaken van het blad.Als er de komende weken tot 2024 geen nieuwe redactieleden gevonden worden stopt na ruim dertig jaar de wijkkrant. Wil je bijdragen aan het voortzetten van de krant of weet je mensen die dat willen doen, laat het dan snel weten.

e-mail:angerensteinarnhem@gmail.com

Fred Brounen

Namens de redactie en het bestuur.