De redactie van de wijkkrant gaat vanaf dit jaar het welbekende ‘groene boekje’ ook online publiceren. Op de wijkkrant pagina vindt u straks tevens de digitale versie van onze wijkkrant. Op deze pagina zullen we ook met terugwerkende kracht alle wijkkranten vanaf 2010 publiceren.

Vanaf 2017 – het lustrumjaar van onze wijkstichting- zal ook het een en ander gaan veranderen aan de wijkkrant. Meer informatie hierover vindt u te zijner tijd in de wijkkrant van juni of september