Iedere nieuwe bewoner van de wijk Angerenstein krijgt een bezoek van de Werkgroep Welkom. De nieuwe bewoners worden door de werkgroepleden geïnformeerd over de wijk en ontvangen een welkomstpakket met o.a. een tijdschakelaar, de laatste wijkkrant en een bon van Bakkerij Hugen.

De Werkgroep Welkom komt aan nieuwe adressen via Funda, door makelaars-bordjes in de tuin en ook door meldingen van de wijkbewoners. Dit laatste is vooral belangrijk als huizen niet via bovenstaande kanalen worden verkocht. Bij deze de oproep aan iedereen om nieuwe bewoners aan te melden bij de Werkgroep Welkom.

In de werkgroep zijn 3 leden actief en alle drie hebben ze een eigen regio: Angerenstein Noord

Elly van Koppenhagen, kopp.el@hetnet.nl , tel. 3611734

Angerenstein Midden

Ineke Nengerman, p.nengerman@worldonline.nl, tel. 3611641

Angerenstein Zuid

Petra van Peer, pvanpeer@freeler.nl, tel. 3643718

Petra van Peer heeft onlangs de taak overgenomen van Jeanette Smit. Jeanette is tijdens de laatste werkgroepvergadering bedankt voor haar inzet.