1) Zomerstatistieken

Onlangs heeft onze wijkagent, Tim Heil, ons weer bijgepraat over de gebeurtenissen in onze wijk op het gebied van veiligheid en
verkeer.

Tim begon met de algemene opmerking dat de politie aardig wat meldingen van bewoners uit onze wijk ontvangt met betrekking tot verdachte of vreemde* situaties. Dat wijkbewoners de moeite nemen dergelijke meldingen te doen, wordt zeer
gewaardeerd. De politie reageert ook daadwerkelijk op die meldingen. Het heeft de aandacht van de politie om zo consequent mogelijk de actie op of de afloop van de melding ook weer terug te koppelen naar de melder.

Dan de statistieken: de zomerperiode laat over het geheel een beeld zien van (pogingen) tot inbraken in woningen en auto’s, van vernielingen van een aantal ruiten van woningen, van fietsdiefstallen en van een aantal verkeersongelukken, dit alles verspreid door de hele wijk.

Het ligt op zichzelf in de lijn der verwachtingen dat woninginbrekers proberen hun slag te slaan in de zomerperiode, waarin veel mensen wegens vakantie enige tijd van huis zijn. Het valt op dat zij vooral succes hebben gehad via bovenlichten (voor
wie het niet weet: dat zijn – vaak kleine – bovenramen). Het is dus belangrijk ook dat soort ramen goed te beveiligen met (politiekeurmerk!) hang- en sluitwerk. Sowieso helpt het om inbrekers te confronteren met een ‘weerstand’ van 3 minuten; zij zijn namelijk vooral uit op een snelle, gemakkelijke kraak.
Verder is vermeldenswaardig dat een heel aantal van de woningen waarbij het slechts bij een poging tot inbraak is gebleven een goedwerkende alarminstallatie had.

Met betrekking tot de (pogingen tot) auto-inbraak valt te vermelden dat de groep inbrekers die het specifiek had gemunt op ingebouwde navigatiesystemen in bepaalde merken Duitse auto’s het werkterrein heeft verlegd naar elders, met dank aan de forse politie-inzet in onze regio. Helaas is er wel een nieuwe ploeg auto-inbrekers voor in de plaats gekomen, die niet zo kieskeurig is. Hun werkwijze is het indrukken van kleine driehoekige autoruitjes om zich toegang te verschaffen en mee te grissen wat er voor het grijpen ligt (navigatiesystemen, autoradio’s, cd’s, zonnebrillen, etc.). De inbrekers zien de ronde afdruk van de steun van het navigatiesysteem op de voorruit (wegvegen!) en/of de steun en/of de stekker met oplaadsnoer die nog in de aanstekeringang zit (eruithalen!) en hopen op meer.

Over fietsdiefstallen nog even dit (voor wie het nog niet wist): fietsdieven slaan graag toe bij de C-1000 aan de Rosendaalseweg.

(*Een melding van een vreemde situatie betrof een paard met ruiter, heen en weer galopperend door Angerenstein-Midden. De politie heeft de kwestie onderzocht en wat bleek? De – jonge, mannelijke – ruiter wilde indruk maken op een meisje uit de buurt… Of deze romanticus succes heeft gehad met zijn actie, zijn wij helaas niet te weten gekomen.

2) Internetoplichting

Internetoplichting – via handelswebsites (bijv. Marktplaats) – is niet wijkgebonden, maar namens de wijkagent vragen wij daar
toch jullie aandacht voor. Er is namelijk een speciale manier gekomen om daarvan digitaal bij de politie aangifte te doen. Op de website van de wijk is een tekst van de politie geplaatst waarin de werkwijze kan worden nagelezen http://www.angerenstein-arnhem.nl/2011/10/12/van-de-wijkagent-meldpunt-internetoplichting/

3) Nieuw werkgroeplid (m/v) gezocht!

Per 1 januari a.s. zal Chantal Lagarde met haar werkzaamheden voor de WWV stoppen. Deze werkgroep is daarom naarstig op zoek naar iemand (bij voorkeur uit Angerenstein-Midden) die wil toetreden tot deze werkgroep. Belangstellenden kunnen Chantal (026-3643395) of een van de andere werkgroepleden (Anneke Henselmans: tel. 3705907 of Hans uit het Broek: tel.  8480004) bellen voor informatie over de taken en de tijd die daarmee gemoeid is.