Eind 2011 heeft de werkgroep veiligheid en verkeer gesproken met onze wijkagent Tim Heil.

De wijkagent kon ons wederom melden dat het relatief rustig is in onze wijk. Het is belangrijk om lieden met snode plannen geen aanleiding
te geven om hun slag te slaan. Daarom heeft Tim Heil in december mbv studenten van het ROC Presikhaaf een controle actie uitgevoerd (“niets erin, niets eruit”).  Alle geparkeerde auto’s zijn gecontroleerd op in het zicht liggende waardevolle spullen. Wellicht het u naar aanleiding van deze actie een kaart met een pluim of een waarschuwing onder uw vooruit gevonden.

Toch nog regelmatig wordt er in onze wijk ingebroken in auto’s en de buit bestaat dan vaak uit een navigatiesysteem. Ook zijn er in het afgelopen kwartaal een aantal kentekenplaten ontvreemd.

De oplichters aan de deur weten onze wijk helaas nog steeds te vinden, er zijn twee meldingen geweest over mensen die langs deuren zijn
gegaan met een ‘vaag verhaal’ (bv dat er een gaslek zou zijn). Voor zo ver bekend is het de oplichters niet gelukt om in onze wijk hun slag te slaan.

Er is het afgelopen kwartaal tweemaal aangifte gedaan van woninginbraak. De dieven zijn binnengekomen via het balkon en via een klein
raampje boven de voordeur.

De supermarkt C1000 aan de Rosendaalseweg heeft een nieuwe eigenaar die allerlei maatregelen heeft getroffen om het forse aantal
winkeldiefstallen terug te brengen. De opstelling in de winkel is veranderd om het toezicht te verbeteren en er zijn meer camera’s geplaatst. Ook de politie verleent haar medewerking aan de supermarkt en reageert extra alert als er een overtreder wordt gesignaleerd in de winkel. De resultaten tot nu toe zijn bemoedigend.

Op de Huijghenslaan wordt nog vaak te hard gereden door automobilisten. De gemeente zal geen infrastructurele maatregelen treffen om de
snelheid te verlagen omdat de Huijghenslaan een ontsluitende functie heeft. De wijkagent vraagt de wijkbewoners alert te zijn en wanneer mogelijk gegevens van ‘scheurders’ op de Huijgenslaan door te geven aan hem (tim.heil@gelderland-midden.politie.nl). Deze gegevens kunnen bestaan uit: kenteken van de auto, kleur auto, merk auto, datum, tijd en locatie.