Op dinsdag 18 december werd in park Angerenstein een sponsorloop gehouden. Alle kinderen van OBS De Boomhut liepen voor de actie van 3FM Serious Request. Dit jaar ‘het tegengaan van de babysterfte’. De sponsorloop heeft inmiddels het streefbedrag ruimschoots overschreden. Wilt u ook uw steentje bijdragen, ga dan naar www.kominactie.nl/boomhut.