In deze tijd zitten we veel meer binnen en afgezonderd van elkaar dan normaal. Voor de bewoners van Insula Dei geldt dat nog extra. Om de bewoners goed te beschermen is bezoek niet meer welkom en zijn alle groepsactiviteiten afgelast. Een groot gemis voor deze oudere bewoners. 

Daarom is een fleur-op actie bedacht. Heb je tijd en zin om een mailtje, een kaart of tekening op te sturen? Het zal de bewoners enorm opvrolijken! En misschien wordt je er zelf ook blij van tijdens het maken en schrijven. 

Mails  kan je sturen naar redactie@insuladei.nl. De mails worden geprint en net als de tekeningen aan bewoners gegeven.  

Het post adres is; 
Insula Dei Huize Kohlmann
T.a.v. M. Roerdink/opfleurpost
Postbus 9011
6800 DN Arnhem

De eerste tekeningen zijn al gemaakt!