Beloning voor burgerinitiatieven

WijkprijsWolk FC Afgelopen jaar heeft de gemeente Arnhem de wijkprijs geïntroduceerd. Een nieuw initiatief om burgeractiviteiten in de wijken te stimuleren en te belonen. Het idee is dat kleinschalige

(wijk-)activiteiten vaak veel bijdragen aan prettig wonen en leven in de wijken. De 5 beste initiatieven worden beloond met een geldprijs tot maximaal € 3.000,-

 De eerste editie van de wijkprijs is geëvalueerd, daarbij zijn kritische maar goede punten naar voren gebracht. Op basis hiervan zijn de criteria opnieuw bekeken en wordt de stemprocedure aangepast. Vanaf januari 2015 worden Arnhemmers weer opgeroepen hun idee in te dienen. Informatie over de criteria (waar het initiatief aan moet voldoen) en de (stem)procedure staat vanaf medio januari op www.arnhem.nl/wijkprijs. Een jury beoordeelt welke initiatieven voldoen aan de criteria en zich mogen presenteren. Donderdag 11 juni 2015 vindt dan de uitreiking van de wijkprijzen plaats. Op die avond worden de initiatieven gepresenteerd en kunnen bewoners stemmen wie er wint. Voor de hoofdprijs is € 3.000,- beschikbaar. Het prijzengeld moet gebruikt worden voor de uitvoering van het initiatief.

 

De gemeente wil met de nieuwe opzet bewoners uitnodigen om hun initiatieven te laten zien aan de gemeente en andere wijken, zodat van elkaar geleerd en samengewerkt kan worden.