Ook in 2016 zal de wijkkrant vier keer op uw deurmat vallen en wel om nabij de volgende weken:

wijkkrant 87: week 10 (kopij inleverdatum: vrijdag 5 februari)

wijkkrant 88: week 23 (kopij inleverdatum: vrijdag 6 mei)

wijkkrant 89: week 38 (kopij inleverdatum: vrijdag 19 augustus)

wijkkrant 90: week 50 (kopij inleverdatum: vrijdag 11 november)