==bericht van de gemeente==

Vanaf zaterdag 14 oktober vindt er groot onderhoud plaats aan het kruispunt Velperweg / Bronbeeklaan / Van Remagenlaan. Daarnaast krijgt de gehele Van Remagenlaan nieuw asfalt plus een deel van Lange Water tot aan de Ruitenberglaan. Het HAN-complex en Intratuin blijven bereikbaar vanaf de IJssellaan.

Het werk start in de nacht van vrijdag 13 op zaterdag 14 oktober en zal duren tot en met vrijdag 27 oktober. In de eerste week (herfstvakantie) is er sprake van ernstige verkeershinder. In de tweede week is de overlast minder. Bij slecht weer kunnen de werkzaamheden uitlopen.

Op het kruispunt Velperweg / Bronbeeklaan/ Van Remagenlaan gaat het volgende gebeuren:

  • Het wegdek wordt hersteld (nieuw asfalt wordt aangebracht).
  • De verkeerslichten en de verkeersregelkast worden vervangen.
  • Op de Velperweg wordt aan beide zijden van het kruispunt de belijning vernieuwd. Dit zal de veiligheid van de fietsers verbeteren. Na het onderhoud is er één rijstrook voor zowel de rechtdoorgaande als de rechtsafslaande auto’s. De nieuwe voorsorteer-vakken voor linksaf zijn dan alleen voor linksafslaand verkeer. Dit voorkomt dat de rijstroken ter plekke op het kruispunt worden gebruikt als inhaalstroken.
  • De voetgangers-oversteek over de Velperweg ter hoogte van Bronbeek voldoet niet aan de veiligheidseisen en zal vervallen. Uit een verkeerstelling blijkt dat deze overgang niet veel wordt gebruikt. De oversteek ter hoogte van Makelaarshuys Kuyk van Oldeniel zal worden verbeterd: het midden-eiland wordt verbreed. Het wegvallen van de ene oversteek levert een kleine tijdwinst op voor de doorstroming van het verkeer op het kruispunt.

Verkeershinder
Het is helaas niet te voorkomen dat het verkeer hinder ondervindt van de werkzaamheden, met name in de eerste week (vanaf 14 oktober). Doorgaand verkeer op de Velperweg blijft om-en-om mogelijk, dat geldt ook voor de bussen. Fietsers die de stad uit gaan, krijgen te maken met een omleiding.
De Van Remagenlaan is de hele periode afgesloten voor doorgaand verkeer. Ook de aansluiting van de Velperweg op de Bronbeeklaan is twee weken afgesloten. Voor de Van Remagenlaan is de Laan van Presikhaaf / Wichard van Pontlaan een alternatief, of via Velp. Voor de Bronbeeklaan (Paasberg) is de Rosendaalseweg een goed alternatief. Buslijn 293 volgt gedurende de afsluiting een omleiding. Voor meer informatie hierover zie www.breng.nl

Meer informatie
Aannemer Roelofs biedt informatie over de voortgang van dit project:

  • via de website www.roelofsgroep.nl/GOW
  • via de gratis roelofs-app voor Android en IOS.
  • Met vragen of klachten tijdens de uitvoering kunt u terecht bij de heer Kevin Boonk, omgevingsmanager van Roelofs via telefoon 06 – 1062 3790.

De gemeente Arnhem doet er alles aan om de overlast tot een minimum te beperken. Wij danken u voor uw begrip.