Warmtecamera wandelingen in Angerenstein, meld je nu aan!

 

Ook deze winter biedt Angerenstein Toekomstbestendig je de mogelijkheid om warmtebeelden te laten maken van je huis, de zogenaamde ‘quick warmtescan’.

Deze quick scan wordt gratis aangeboden en geeft een eerste beeldende  indruk van onnodig energieverlies in je woning. De beelden helpen je ook bij het bepalen waar je je woning nog kunt isoleren en dus energie besparen.

Iedere deelnemer krijgt  3 à 4 beelden van de eigen woning. De achterkant van de woning kan alleen worden gefotografeerd als die direct bereikbaar is vanaf de voorzijde.

Ter plekke volgt een beknopte toelichting door iemand van het Energieloket, elk bezoek aan een woning duurt ongeveer 10 min.

Nadien volgt er nog een schriftelijke toelichting per woning, zodat duidelijk wordt waar zich eventueel energielekken bevinden.

De wandeling vindt plaats tussen 19.00 en 20.30 uur. Je kunt nu intekenen op de volgende data:

Dinsdag 18 januari 2022

maandag 24 januari 2022

Maandag 31 januari 2022

Maandag 7 februari 2022

 

Geef svp minimaal twee data op zodat we een planning kunnen maken, hoe meer beschikbaarheid hoe beter!

Geef je op via een mail aan angerensteintoekomstbestendig@gmail.com, vermeld je Naam, Adres, Email en Telefoon.

 

Mochten er weinig aanmeldingen zijn dan zullen we de 4 avonden comprimeren tot 2 of 3, afhankelijk van het totaal aantal deelnemers.

Per avond kunnen er maximaal 8 adressen worden bezocht.

We streven ernaar de afspraken uiterlijk 31 dec vast te leggen, je wordt per mail geïnformeerd.

 

Verdere informatie:

  • Voor een goede warmtescan moet het buiten redelijk koud zijn, bij een buitentemperatuur boven de 10 graden of veel regen gaat de warmtewandeling niet door. Je krijgt de dag van tevoren bericht als de wandeling niet doorgaat.
  • Mocht het niet door kunnen gaan dan hebben we nog 2 reserve data achter de hand in februari.
  • Het hele huis moet voorafgaande aan de scan opgewarmd worden naar 21 graden. Dus in alle ruimten moeten de radiatoren open worden gezet, gordijnen en alle ander blokkades weghalen.
  • Het opwarmen van de ruimten 5 uur van te voren starten; dus zo omstreeks 14 uur.
  • Vanwege de Corona-maatregelen is het helaas niet mogelijk om samen langs de verschillende huizen te wandelen. De energiecoach en de wijkvertegenwoordiger bellen bij u aan voor de scan van de woning en gaan dan door naar de volgende woning.

Met vriendelijke groet, Angerenstein Toekomstbestendig – Werkgroep Energietransitie