Wel of niet de politie bellen bij verdachte situaties?

Wel vaker wordt er in onze wijk ‘een verdacht persoon’ gezien en daar wordt dan in één van de buurtpreventie-appgroepen melding van gemaakt om elkaar er zo op te wijzen. Dat helpt en wordt gewaardeerd. Onlangs kwam daar de vraag naar voren in hoeverre de politie zou moeten worden ingelicht van dergelijke observaties.

Bij navraag bij de politie blijkt dat ze daar dergelijke meldingen graag doorkrijgen! Langs de ingangswegen van Arnhem hebben daar ook billboards voor gestaan: zelfs 112 bellen is prima in deze gevallen!

Je zou kunnen redeneren dat de politie al druk genoeg is en dat ze toch niet langskomen. Vooral omdat er ook nog niet echt wat aan de hand is… Totdat men in een volgend huis wel binnenkomt of later terugkomt. Dat maakt het een uitgelezen kans om iemand aan te houden.

Natuurlijk moet er wel net een eenheid in de gelegenheid zijn en die garantie is er natuurlijk nooit. Toch is het dus van belang om een melding te doen bij de politie (112) en zo criminaliteit te helpen verminderen.

Meer info over de WhattApp groepen.