Beste omwonende(n)/ondernemer

Zoals u weet is de gemeente bezig met voorbereidingen om de Velperweg veiliger, duurzamer, groener
en aantrekkelijker te maken. Begin december vond hierover een online bewonersavond plaats. Tijdens
deze avond hebben wij de ambitieschets voor de Velperweg met u gedeeld. Met de reacties die wij van u
hebben ontvangen zijn we verder gegaan. Inmiddels is het voorlopig ontwerp gereed en daarover willen
wij graag weer met u in gesprek.
U bent van harte welkom op de bewonersavond over de herinrichting van de Velperweg op woensdag 20
april 2022. We starten om 19:00 uur en sluiten af om 21:00 uur.

Locatie: Bronbeek, Velperweg 147 te Arnhem. Het is ook mogelijk om het plenaire gedeelte digitaal te volgen. Als u de avond wilt
bijwonen, wilt u zich dan aanmelden via nieuwvelperweg@arnhem.nl? Graag vermelden of u digitaal of
live wilt aansluiten.
Programma
De avond trappen we af met een plenaire presentatie van het voorlopig ontwerp. We nemen u mee in de
gemaakte keuzes en nog te maken keuzes. Tijdens de presentatie leggen we u vragen voor. Om hierop
te reageren heeft u een smartphone of tablet nodig. Vergeet deze dus niet mee te nemen.
Na een korte pauze kunt u aansluiten bij één van de tafels om het ontwerp te bekijken en het gesprek
met elkaar en medewerkers van de gemeente aan te gaan.
Meer informatie
Kunt u niet op de avond aanwezig zijn? Of heeft u vragen naar aanleiding van deze brief?Mail  gerust uw vragen en opmerkingen naar: nieuwvelperweg@arnhem.nl
Graag tot ziens op 20 april!
Met vriendelijke groet,
Karen Flore
Projectleider
Cluster Openbare Ruimte