Op verschillende plekken in de stad zijn afvalbakken weggehaald. Deze worden niet meer teruggeplaatst. Dit is een kostenbesparing als gevolg van de bezuinigingen. De helft van de afvalbakken wordt weggehaald. Het gaat voornamelijk om afvalbakken waarvan uit onderzoek is gebleken dat zij niet of nauwelijks worden gebruikt. In het centrum van de stad blijven wel alle afvalbakken staan.

Geen afvalbak, hou ‘t op zak!

Heeft u afval en is er geen afvalbak in de buurt, gooi het dan niet zomaar op de grond. Het kost veel geld om dat op te ruimen en het is slecht voor het milieu. U kunt ons daarbij helpen door de spullen die u van huis meeneemt ook weer mee terug te nemen naar huis. Als afval op straat of in de natuur terechtkomt en niet wordt opgeruimd, duurt het dagen tot jaren voordat het is vergaan. Wist u bijvoorbeeld dat een bananenschil er ongeveer 2 jaar over doet om te vergaan, kauwgom 20 tot 25 jaar, een blikje 50 jaar en een plastic flesje 5 jaar (in de zon) tot 10 jaar (in schaduw).

Dus gooi het afval niet op de grond, maar bewaar het en gooi het thuis in de container. Bedankt voor uw medewerking!