Jeugd Cultuur Award: winnen om te stralen!

Aanmelden vóór 15 september.

De Jeugd Cultuur Award Show in Rozet 2019 © Rob Herstel

21 juli 2021

Met een award van het Jeugdfonds Sport & Cultuur en Rozet maken initiatieven van, voor en met de jeugd kans om heerlijk in de spotlights te staan, hun netwerken te stimuleren en het project te laten groeien. Eind november worden voor de vierde keer de Jeugd Cultuur Awards uitgereikt. Verschillende projecten zullen strijden om een (geld)prijs voor het beste initiatief rondom actieve cultuurparticipatie en -productie met jeugd van 4 tot 18 jaar.

Vijf van deze initiatieven zullen uiteindelijk ook in de race komen voor de publieksprijs. Alle genomineerden zullen hoe dan ook de verdiende aandacht krijgen! Je kan je project, of het initiatief waarvan je vindt dat het de waardering verdient, tot 15 september aanmelden.

Winnen

Naast de publieksprijs is er zoals gewoonlijk ook een juryprijs te winnen! De eerste prijs ontvangt een bedrag van €1000,-. De tweede winnaar én de publieksprijs ontvangen ieder €500,-.  Het bedrag kan worden besteed aan het verduurzamen van het initiatief.

Uit de vijf genomineerde initiatieven kiest een onafhankelijke jury de twee beste projecten uit. Hierbij letten zij op vier belangrijke pijlers:

  • Wijkgericht: het project is gericht op Arnhemse jeugd en past goed bij de wijk waar zij in wonen
  • Artistiek: het initiatief stimuleert creativiteit, talenten en/of culturele interesses van de jeugd
  • Participatief: het project heeft een duurzaam karakter en betrekt wijkgenoten
  • Vernieuwend: het initiatief vergroot de wereld van de jeugd

We reiken de prijzen uit tijdens een feestelijke Award Show op 28 november op Plein 3 van Rozet, in het centrum van Arnhem. Alle informatie en aanmeldformulier vind je op rozet.nl/jca.

Voor vragen kun je contact opnemen met: sandra.arnhem@jeugdfondssportencultuur.nl

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch mee kunnen doen met voetbal, muziekles, turnen, streetdance, judo, theaterles of een andere sportieve of creatieve activiteit. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Arnhem heeft een eigen bestuur, een coördinator vanuit Rozet en een eigen website. De Jeugd Cultuur Award wordt in samenwerking met Rozet door de Arnhemse afdeling georganiseerd.