Jaarbijeenkomst Angerenstein en Informatieavond pilot project warmtebeelden – donderdag 1 maart, Insula Dei
Het bestuur van de Stichting Wijkbelangen Angerenstein (SWA) en de gemeente Arnhem nodigen u uit voor een informatieavond op donderdag 1 maart van 19.30 tot 22.00 uur bij Insula Dei, Velperweg 139, Arnhem. Bekijk hier de officiële uitnodiging die wordt (is) bezorgd bij alle bewoners van onze wijk.

 

Het bestuur van de SWA kijkt kort met u terug naar de successen van de werkgroepen in 2011, we presenteren de begroting en de plannen van het bestuur en de werkgroepen voor het lustrumjaar 2012.

De tweede helft van de avond informeert de gemeente de bewoners van Angerenstein over de start van het project warmtebeelden. Warmtebeelden laten zien waar warmtelekken in de gevel van uw huis voorkomen en waar isolerende maatregelen zin hebben. Het doel van het project is dat zoveel mogelijk woningen worden geïsoleerd. Het bestuur van de SWA ondersteunt dit initiatief.

Waarom warmtebeelden
Gemeente Arnhem heeft van bijna alle woningen in de stad (66.000) infraroodscans oftewel warmtebeelden gemaakt. De warmtebeelden geven een eerste indicatie over hoe het is gesteld met de gevelisolatie van uw woning. Slecht geïsoleerde gevels laten namelijk veel warmte en energie door. Ons doel is dat na het zien van de warmtebeelden zoveel mogelijk woningen worden geïsoleerd. Want met het isoleren van een woning kunt u kosten besparen, wordt uw wooncomfort verhoogd, het milieu minder belast en krijgt uw woning een hogere verkoopwaarde. Oftewel, het geld dat nodig is om de isolatie aan te brengen laat zich snel terug verdienen. Op basis van de beelden kunt u zelf aan de slag

Informatiebijeenkomst
Tijdens de bijeenkomst wordt uitleg en informatie gegeven over het project warmtebeelden. U kunt de informatiepanelen en de warmtebeelden van uw woning bekijken. Op deze avond zijn medewerkers van gemeente Arnhem, energieadviseurs, isolatiebedrijven en installateurs aanwezig. Aan hen kunt u vragen stellen over de warmtebeelden, isolatie, subsidie en nog veel meer. Aan het eind van de avond wordt een loting verricht waarbij twee prijzen te winnen zijn.

Pilotwijken
De gemeente start het project warmtebeelden in twee pilotwijken Elderveld en Angerenstein. Voor deze opzet is gekozen omdat we dan meer op wijkniveau kunnen werken en daardoor meer maatwerk kunnen afleveren. Met de twee pilotwijken willen we eerst ervaring opdoen zodat daarna de aanpak en de leereffecten kunnen worden meegenomen naar andere wijken in Arnhem.

Bent u niet in de gelegenheid om de informatieavond bij te wonen, dan kunt u de beelden van uw woning bekijken op www.arnhem.nl/warmtebeelden. Voor het bekijken van de beelden heeft u wel uw eigen DigiD nodig. De warmtebeelden zijn alleen beschikbaar voor de bewoners van de pilotwijken Elderveld en Angerenstein. Vragen over het project kunt u mailen naar warmtebeelden@arnhem.nl.

Tot 1 maart!

Bestuur Stichting Wijkbelangen Angerenstein en gemeente Arnhem