De gemeente Arnhem is van plan woningbouw te ontwikkelen op de locatie van het voormalige benzineverkooppunt (Shell) aan de Rosendaalseweg 503. Daarvoor is inmiddels een aantal randvoorwaarden geformuleerd. De gemeente wil die graag aan de buurt voorleggen voordat het college van b&w hierover een besluit zal nemen en heeft aanwonenden huis aan huis uitgenodigd. Ook andere buurtbewoners zijn van harte welkom. Er is een informatieavond op maandag 2 juni om 19.00 uur in de Opstandingskerk aan de Rosendaalseweg 505. De gemeente hoopt u daar te kunnen begroeten.